Aktualności – Mini blog


Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej.

Każdy chyba marzy o fantastycznej pracy, zgodnej z zainteresowaniami, o miłym i hojnym przełożonym i elastycznych godzinach pracy? Okazuje się, że spełnieniem takich pragnień może być własna działalność. Dziś to w zasadzie standard – można wskazać wielu ludzi, którzy to uczynili i obecnie napawają się sukcesem swojej firmy. Przeszkodą w […]


Przedsiębiorco, sprawdź, jakie nowości musisz wprowadzić w swojej firmie, żeby spełnić wymogi rozporządzenia RODO. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nastąpi już za moment. Od 25 maja każdego z przedsiębiorców działających nie tylko na terenie Polski, ale i całej Unii Europejskiej obowiązywać będą przypisy o ochronie danych osobowych. Dlatego koniecznie sprawdź, co musisz wprowadzić w Twoim przedsiębiorstwie, tak żeby spełnić wymogi […]


Jednolity plik kontrolny, czyli nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Pytanie: „Od stycznia 2018 roku jako jednostka mikro muszę wysyłać VAT JPK, a potem również inne ewidencje na żądanie US. Czy ma to znaczenie w odniesieniu do realizowanego projektu z EFS?” Odpowiedź Od 1 lipca 2016 r. organy podatkowe mogą żądać przekazania plików Jednolitego pliku kontrolnego w ramach postępowania podatkowego, […]


Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku.

W marcu 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój własny biznes, z wyłonionym pośrednikiem finansowym – Funduszem Regionu Wałbrzyskiego. FRW otrzymał do rozdysponowania na rzecz Ostatecznych Odbiorców kwotę 6,1 mln zł. Maksymalna kwota oferowanej pożyczki to […]


Od teraz łatwiej o dotacje na udział w targach w ramach „Go to Brand”

Granty pomogą maluchom w zdobyciu rynków poza Europą. Nowością jest możliwość rozliczania tych projektów ryczałtem Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało korektę budżetową w programie Inteligentny Rozwój (POIR). Resort chce zwiększyć wsparcie dla firm, które planują rozwinięcie skrzydła poza Europą — i przeznaczy na to aż 45 mln EUR. Jeżeli Komisja Europejska […]


Czekają dotacje na zakładanie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej – Dolny Śląsk..

Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa” – od dnia 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.będzie przyjmować wnioski w ramach: Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej Szczegóły naboru dot. podejmowania działalności gospodarczej. Zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez  podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w […]


Jak zaprezentować swoją organizację we wniosku o dofinansowanie.

Oprócz pomysłu na projekt, opisu działań, harmonogramu i budżetu we wnioskach zwykle są pola pozwalające na opis organizacji. Z praktyki wiemy, że zwykle lądują tam gotowe opisy na zasadzie „kopiuj – wklej”. Z naszego doświadczenia jako ekspertów oceniających projekty dla IZ, chcemy pokazać Wam, jak ważne są informacje, które powinny […]


Odpowiedzialność karna za naruszenia ochrony danych osobowych.

Jeśli administrator danych niewłaściwie zabezpiecza dane osobowe, np. umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Sprawdź, jaka odpowiedzialność i za jakie konkretne przewinienia, może grozić administratorowi danych. Pamiętaj ! Wszystkie czyny zabronione, z którymi ustawa o ochronie danych osobowych wiąże odpowiedzialność karną, są przestępstwami, które […]


Wskaźniki produktu i rezultatu w projektach UE.

Wszystkie konkursy grantowe wdrażane przez Komisję Europejską, bazujące na funduszach unijnych, funduszy EOG, Norweskich, Szwajcarskich i tym podobnych są tworzone pod kątem konkretnego podejścia do zarządzania projektem – PCM, czyli Project Cycle Management, a po polsku Zarządzanie Cyklem Projektowym. PCM składa się z kilku narzędzi, które ułatwiają zaplanowanie i implementację […]


RODO – najważniejsze zmiany.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, […]


Zamówienia publiczne w projektach UE – pamiętaj o obowiązku korzystania z Bazy Konkurencyjności.

Od nowego okresu programowania 2014 – 2020 została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która dostępną jest pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  Docelowo obowiązek upubliczniania ofert i wyników będą mieli Beneficjenci wszystkich programów operacyjnych – od momentu ukazania się dalszych komunikatów poszczególnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi. Poniżej zamieszczamy informacje, które pomogą upewnić się […]


Wdrożenie RODO wywoła zamieszanie w dostępie do danych osobowych.

Czym jest i kiedy zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]


Ruszają ponowne nabory na dofinansowanie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach LGD na terenie Dolnego Śląska.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem do 100 000 zł na założenie własnej działalności gospodarczej? Jesteś zainteresowany otrzymanie dofinansowania do 300 000 zł na rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej? Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania (nie koniecznie są to tylko teren wiejskie). W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe […]


PROW 2014 – 2020 bez obowiązku trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy – ważne zmiany.

Wg posiadanych przez nas informacji szykuje się bardzo ważna zmiana dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW). Konkurencyjny wybór wykonawców będzie obowiązywał nie od 20 tys. zł, jak obecnie, a od 30 tys. euro. Wg planowanych zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty […]


Czy warto składać protest od negatywnej oceny projektu w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020?

Protest od wyniku procedury konkursowej. Z uwagi na stosowaną o wielu lat procedurę konkursową w procesie pozyskiwania funduszy europejskich należy zauważyć, że nie wszyscy wnioskodawcy, którzy aplikują o środki będą mogli liczyć na wsparcie z funduszy. Wsparcie takie otrzymają najlepsi czyli ci, których projekty w największym stopniu przyczynią się do realizacji określonych celów […]