Aktualności – Mini blog


Ostatni nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w roku 2022.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodno – ściekowe już dzisiaj powinny przygotować się do ostatniego naboru wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 (PROW). W roku 2022 Samorządy Województw w całym kraju przeprowadzą ostatni nabór wniosków w ramach, którego […]


Dofinansowanie z RPO WD 2014 – 2020 na walkę z COVID.

Dofinansowanie na bieżącą działalność firm z Dolnego Śląska. Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Kwota wsparcia to nawet  164 745 zł. Wnioski mogą składać nawet jednoosobowe działalności gospodarcze wydatkami kwalifikowalnymi są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie wymagające wkładu […]


Ostatnia szansa na wysokie dofinansowanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą pod Wrocławiem.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej. Termin […]


Czyste Powietrze – jak skorzystać z pomocy.

Jeśli zamierzasz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy stropów, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, który jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie […]


Finansowanie projektów PPP ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP można stosować w wielu dziedzinach. Formuła ta może sprawdzić się na przykład podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół, i – jak wynika z danych pochodzących z […]


Nowy kurs euro PZP w roku 2020.

Od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy kurs euro PZP do przeliczenia kwot progowych w euro na złotówki. Niektóre dotychczasowe zamówienia krajowe przekroczą więc progi unijne. W dniu 31 października 2019 roku ukazał się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C nr 370)ważny komunikat Komisji Europejskiej nr 2019/C 370/01 określający równowartość progów określonych w […]


PROW 2014 – 2020 – ważna zmiana terminu ponoszenia wydatków.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza od wielu lat sukcesywnie pomaga klientom w aplikowaniu i rozliczania dotacji m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW). Kilkukrotnie wygrywaliśmy spory z Instytucjami Organizującymi Konkursy w ramach tego programu, pod kątem terminu ponoszenia wydatków przez Beneficjentów PROW. Mamy wiele sukcesów […]


Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lider A4 – nowe konkursy na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lider A4 zaprasza do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) OGŁOSZENIE O […]


Ulga podatkowa – szansa na wsparcie przedsiębiorstw jako alternatywa dla środków zewnętrznych.

Przypominamy, że 1 czerwca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa wprowadza pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatków CIT oraz PIT w przypadku inwestycji na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas – w zakresie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Ulga podatkowa i wysokość przyznanej pomocy […]


Wnioski o dofinansowanie „Czyste powietrze”

Zapraszamy osoby fizyczne do skorzystania z naszej oferty na kompleksowe przygotowanie wniosków o dotację oraz pożyczkę do WFOŚiGW w ramach Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Program umożliwia otrzymanie dotacji do 90% poniesionej inwestycji oraz w razie potrzeby otrzymanie niskooprocentowanej pożyczki na planowane przedsięwzięcie. Program obejmuję: wymianę starego źródła ciepła na nowe […]


Szansa na środki unijne na projekty B+R

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanym rozwojej swojej działalności do aplikowania o środki unijne w zakresie Badań i Rozwoju. Aktualnie do 30 kwietnia 2019 roku jest możliwość ubiegania się o fundusze na tworzenie m.in. centrów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach. Polskie firmy często nie widzą że prowadzą od wielu lat działalność B […]


Ile wynoszą składki ZUS dla nowych firm w 2019?

Zastanawiałeś się ile wynosi preferencyjny ZUS (tzw. „mały ZUS”) dla nowych firm? Zapoznaj się z naszym artykułem. Jeżeli chcesz prowadzić własną firmę w Polsce nie unikniesz niestety konieczności opłacania składek ZUS. Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Na składki ZUS składają się: […]


Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy – co, jak i dlaczego.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, jest dużą pomocą dla osób bezrobotnych, które zdecydują się na otwarcie własnej firmy. Poniższy artykuł podsumuje najważniejsze zasady zdobycia tych funduszy. Dofinansowanie czyli dotacje to bezzwrotna pomoc finansowa z Urzędu Pracy udzielana na realizację konkretnego wyznaczonego zadania. Osoba ubiegająca się o otrzymanie dofinansowania […]