Archiwum dnia: 16 grudnia 2021


Ostatni nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w roku 2022.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodno – ściekowe już dzisiaj powinny przygotować się do ostatniego naboru wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 (PROW). W roku 2022 Samorządy Województw w całym kraju przeprowadzą ostatni nabór wniosków w ramach, którego […]