dotacje LGD


Dotacje na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej w woj. opolskim (styczeń 2019).

  Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków o dotacje.   W ramach naboru zainteresowane podmioty […]


Kolejny nabór wniosków na podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LGD Ślężanie do aplikowania o dotacje bezzwrotne na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania […]


Czekają dotacje na zakładanie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej – Dolny Śląsk..

Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa” – od dnia 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.będzie przyjmować wnioski w ramach: Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej Szczegóły naboru dot. podejmowania działalności gospodarczej. Zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez  podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w […]


Ruszają ponowne nabory na dofinansowanie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach LGD na terenie Dolnego Śląska.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem do 100 000 zł na założenie własnej działalności gospodarczej? Jesteś zainteresowany otrzymanie dofinansowania do 300 000 zł na rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej? Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania (nie koniecznie są to tylko teren wiejskie). W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe […]


Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 (do 300 000 zł na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej)

DOFINANSOWANIE Z PROW 2014-2020 NA ZAKŁADANIE/ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dotacje na rozwój firmy z PROW to aż 300 tysięcy złotych, jakie można pozyskać na rozwój przedsiębiorstwa.  Jest to naprawdę korzystna forma dotacji, gdyż poziom dofinansowania wynosi aż 70%.  Nabory prowadzone przez Lokalne Grupy Działania mają być ogłoszone jeszcze w tym roku […]