analiza efektywności kosztowej


Ostatni nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w roku 2022.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodno – ściekowe już dzisiaj powinny przygotować się do ostatniego naboru wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 (PROW). W roku 2022 Samorządy Województw w całym kraju przeprowadzą ostatni nabór wniosków w ramach, którego […]


Analiza efektywności kosztowej – załącznik w PROW

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, informuje, że zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej konieczne jest opracowanie nowego załącznika pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej”. Jest to nowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy […]