SZOOP


RPO WD 2014-2020: Kolejna zmiana SZOOP-u

Dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy, link do zapoznania się z kolejną zmianą najważniejszego dokumentu dla przyszłych Beneficjentów, tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Czytaj więcej: http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-listopad-2015-r/


Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetów RPO WD 2014 – 2020

26 października br. uchwałą nr 1357/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1179/V/15 ZWD z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WD). Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji załączników SZOOP: załącznika nr 3 Kryteria […]


Ważne ! – Opublikowany Projekt (ver2) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020

1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi. Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu […]