Archiwum dnia: 30 października 2015


Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetów RPO WD 2014 – 2020

26 października br. uchwałą nr 1357/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany uchwały nr 1179/V/15 ZWD z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WD). Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji załączników SZOOP: załącznika nr 3 Kryteria […]