Poradnik


Poradnik – jak unikać błędów podczas udzielania zamówień publicznych.

Wielokrotnie na naszej stronie internetowej i fanpagu, zwracaliśmy Państwa uwagę  na duże ryzyko błędów podczas dokonywania wyboru wykonawców w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Jak pokazują badania ewaluacyjne, wyniki raportów nieprawidłowości w projektach unijnych oraz nasze wieloletnie doświadczenia w doradzaniu i rozliczaniu projektów, obszar zamówień publicznych jest kluczowym elementem do […]


Poradnik – Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych.

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z najważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań. W większości krajów na świecie, a w rosnącym stopniu także w Polsce, już nie samo posiadanie zatrudnienia w ośrodku badawczym, ale udział w […]


Poradnik jak prowadzić i rozliczać projekty unijne.

Obecnie mamy dla Państwa bardzo ciekawy poradnik, dotyczący praktycznych wskazówek dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania projektów z zakresu innowacyjności. Co prawda poradnik ma już swoje lata, i dotyczy poprzedniego okresu programowania, ale uważamy, że jest dobrym źródłem wiedzy dla potencjalnych Beneficjentów nowych programów wskazując istotne kwestii w procesie zarządzania projektem […]


Gospodarka niskoemisyjna – Dobre praktyki dla gmin.

 „Jak skutecznie realizować działania niskoemisyjne w gminie?„  „Gdzie znaleźć dofinansowanie do tego typu przedsięwzięć?” Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w poradniku dla polskich samorządów na temat zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, który za pośrednictwem Min. Środowiska Państwu udostępniamy. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że warto korzystać z doświadczeń […]