Archiwum dnia: 11 sierpnia 2015


Zgłoś się na eksperta do oceny projektów z EFS w ramach RPO WD

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.       Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w […]


Poradnik – Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych.

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z najważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań. W większości krajów na świecie, a w rosnącym stopniu także w Polsce, już nie samo posiadanie zatrudnienia w ośrodku badawczym, ale udział w […]