Pomoc Publiczna


Zawiłości pomocy publicznej – pytania i odpowiedzi.

Poniżej zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania naszych klientów związane z zagadnieniemi pomocy publicznej. Mamy nadzieję, że udzielone odpowiedzi przybliżą Państwu charakter prawidłowej interpretacji pomocy publicznej. W przypadku innych wątpliwości zapraszamy do kontaktu.   1. Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje […]


Pomoc publiczna – korzyści dla przedsiębiorców i obowiązki dla administracji publicznej.

Pomoc publiczna to korzyść przyznana przez państwo pojedynczym przedsiębiorstwom lub ich grupom. Przepisy nie skupiają się na zdefiniowaniu tej pomocy i dokładnym określeniu jej form, ale wyraźnie wskazują, kiedy udzielenie pomocy nie jest możliwe. Powód jest prosty: każde udzielenie pomocy publicznej jest jedną z form ingerowania w wolny rynek, więc […]


Nowe zasady udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jeśli zastanawiasz się, na jakich zasadach obecnie udzielana jest pomoc publiczna w formie gwarancji w ramach Podziałania 3.2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nie zwlekaj ze sprawdzeniem aktualnych zasad. W ostatnim czasie wiele się zmieniło, a zmiany nie pozostaną bez wpływu na projekty unijne. Obecnie poszerzono zakres gwarancji udzielanych przez Bank […]


Pomoc publiczna – nowe podejście – wiele zmian względem 2007-2013 – pomocne definicje.

W związku z wieloma pytania dotyczącymi kwestii pomocy publicznej, skierowanymi do naszych ekspertów, współpracujących z naszymi klientami podczas szkoleń czy usług doradczych – zamieszczamy dla Was definicję kluczowych pojęć odnoszących się wyłącznie do pomocy w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, które są wykorzystywane przy poszczególnych rodzajach wsparcia przeznaczonych na […]


Legalna definicja projektu hybrydowego

13 września 2014 r. weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Ustawa wprowadza legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy UE: […]


Pomoc publiczna przy projektach rewitalizacyjnych 2014–2020

Projekty rewitalizacyjne zawierają w sobie różne rodzaje inwestycji, m.in. w zakresie infrastruktury lokalnej, kultury czy sportu i rekreacji. W każdym z tych przypadków zmieniło się podejście Komisji Europejskiej do pomocy publicznej. Według definicji zawartej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i […]