Szkolenie


Jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie…..

Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej konieczne jest rozgraniczenie pojęcia wniosku oraz projektu. Projekt należy rozumieć jako przedsięwzięcie, które realizuje beneficjent, aby osiągnąć założone cele. Dane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu dofinansowania. Największy wpływ na kształt projektu ma beneficjent. Ważnym elementem […]


Nowe szkolenie specjalistyczne z zakresu Ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Od 04 stycznia 2016 roku wprowadziliśmy do naszej oferty, nowe atrakcyjne szkolenie specjalistyczne dla wszystkich zainteresowanych realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 pn „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 […]


Szkolenie dla wnioskodawców programu Inicjatywy obywatelskie.

Poważnie rozważasz możliwość przygotowania projektu w ramach Programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju (konkurs 2015)? Jeśli tak, to zapraszamy Was do udziału w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakresem szkolenia będzie: przedstawienie zasad dofinansowywania projektów dot. inicjatyw obywatelskich -nowy program priorytetowy; obsługa GWD […]


Ruszyły pierwsze nabory wniosków – już czas na szkolenia z zakresu RPO WD 2014 – 2020.

We wrześniu 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W tym momencie rozpoczęte zostały nabory wniosków w ramach działań: Działania 1.5 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny/ZITy” W ramach konkursu dofinansowanie mogą […]


Nowe szkolenie Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej z zakresu kwalifikowalności wydatków 2014 – 2020.

Wrocławska Inicjatywy Doradcza prezentuje Państwu kolejne interesujące szkolenie, tym razem z zakresu kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest zaplanowane w terminach 07.11.2015 oraz 13.11.2015 we Wrocławiu. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie ( których informowaliśmy […]