Nowe szkolenie specjalistyczne z zakresu Ustawy PZP i zasady konkurencyjności.


1047 itok=lAIV966LL

Od 04 stycznia 2016 roku wprowadziliśmy do naszej oferty, nowe atrakcyjne szkolenie specjalistyczne dla wszystkich zainteresowanych realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 pn „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.”

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego udzielania zamówień publicznych tak aby zapewnić kwalifikowalność wydatków poniesionych w ich wyniku dla projektów realizowanych ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Jeśli będziesz realizował projekt unijny zapewne będziesz zobligowany do stosowania w wielu przypadkach, przejrzystych zasad wyboru wykonawców, które muszą przekonać przyszłe kontrole waszych projektów, że dokonaliście wyboru tych podmiotów w sposób konkurencyjny. W nowym okresie programowania Instytucje Zarządzające programami unijnymi wprowadziły nową regulację pn. „Zasada konkurencyjności” wynikających z „Wytycznych o kwalifikowalności wydatków …..” (o której wielokrotnie pisaliśmy na naszej stronie). W związku, z tym że pojawia się bardzo dużo pytań i wątpliwości w jaki sposób prawidłowo stosować wspomnianą zasadę przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjne szkolenie specjalistyczne prowadzone przez doświadczonego praktyka. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu przełoży się na znaczne podniesienie Państwa wiedzy praktycznej w tym zakresie.

Przypominamy, również że dal pierwszych zgłoszeń przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty cenowe sięgające nawet -20% ceny standardowej.