Tomasz


Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej listy” w programach pocztowych.

Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej Listy” w swoim programie pocztowym. Daj nam szanse dotrzeć do siebie z wyjątkowymi ofertami naszej firmy. E-mail marketing jest jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych form marketingu internetowego. Według Direct Marketing Association rozwiązanie to przynosi korzystającym z niego firmom największe korzyści – 60% urzędników […]

whitelisting

e-mail-marketing-zalety

Usprawniliśmy naszą stronę internetową – subskrybuj nasze wiadomości.

Usprawniliśmy stronę internetową www.wid.edu.pl Od dzisiaj możesz subskrybować naszą stroną oraz wiadomości umieszczane w dziale „Aktualności„ Jednym z kierunków rozwoju Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej, zapisanych w naszej strategii długookresowej, jest budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami a także podmiotami zainteresowanymi tematyką funduszy europejskich. Jedną z koncepcji wdrażania tego celu jest prowadzenie […]


Realizacja projektów europejskich staje się coraz trudniejsza.

W ostatnich miesiącach dostajemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, że pozyskanie i rozliczenie projektów europejskich w perspektywie 2014 – 2020 jest znacznie trudniejsze niż miało to miejsce w latach poprzednich. Wiele samorządów jest przygotowanych pod kątem dokumentacyjnym i finansowym do aplikowania o fundusze UE, gdyż od tych środków zależy […]

dziewczyna_szkolenie_1030x774

FU

Korzystaj tylko z aktualnego taryfikatora, a zapobiegasz problemom. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu? Sposób postępowania w przypadku zmiany wprowadzonej do taryfikatora powinien określać regulamin konkursu realizowanego ze współudziałem środków unijnych. Powinien być on zgodny z wytycznymi dla tego projektu, w ramach którego są realizowane działania objęte konkursem. Wykaz […]


Zarządzanie projektem – ocena wniosku zależy też od jego prezentacji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis? W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 w wielu programach operacyjnych instytucje zarządzające preferują projekty, które będą wdrażane na bazie metodologii zarządzania projektami. Z artykułu dowiesz się jak w treści wniosku o dofinansowanie […]

FU

f5119272

Rozwijamy swoją działalność – współpraca z Partnerem z Austrii.

Myślisz o założeniu firmy w Austrii? Potrzebujesz fachowej pomocy w zakresie otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Austrii? Nie wiesz, jak zgłosić polską firmę w austriackim Urzędzie Skarbowym? Nie musisz już dłużej szukać – nawiąż współpracę z Wrocławską Inicjatywą Doradczą. W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy oraz rekordowymi wynikami eksportu […]


STARTUJE FUNDUSZ „POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”

Inwestuj w rozwój, znajdź lepszą pracę i otrzymaj zwrot części kosztów! Chcesz się kształcić? Szukasz nowych możliwości rozwoju? Masz dość swojej pracy? A może po prostu chcesz spróbować czegoś nowego? Właśnie pojawiła się szansa, dzięki której marzenia staną się rzeczywistością. Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowego narzędzia nastawionego na kształcenie ustawiczne. […]

f5118848

70903

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców – Rzemieślników – max. 42 500 zł.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 1  „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs […]


Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku. Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, […]

FU

FU

Od jesieni łatwiej o dotację unijną, przekonaj się o tym osobiście. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Znowelizowana w lipcu br. tzw. ustawa wdrożeniowa rozpoczyna proces ułatwień i upraszczania procedur w ubieganiu się o środki unijne. Sejm przyjął 7 lipca br. ustawę o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), której inicjatorem […]