Tomasz


Czekają dotacje na zakładanie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej – Dolny Śląsk..

Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa” – od dnia 19 marca 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r.będzie przyjmować wnioski w ramach: Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej Szczegóły naboru dot. podejmowania działalności gospodarczej. Zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez  podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w […]


Jak zaprezentować swoją organizację we wniosku o dofinansowanie.

Oprócz pomysłu na projekt, opisu działań, harmonogramu i budżetu we wnioskach zwykle są pola pozwalające na opis organizacji. Z praktyki wiemy, że zwykle lądują tam gotowe opisy na zasadzie „kopiuj – wklej”. Z naszego doświadczenia jako ekspertów oceniających projekty dla IZ, chcemy pokazać Wam, jak ważne są informacje, które powinny […]


Odpowiedzialność karna za naruszenia ochrony danych osobowych.

Jeśli administrator danych niewłaściwie zabezpiecza dane osobowe, np. umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Sprawdź, jaka odpowiedzialność i za jakie konkretne przewinienia, może grozić administratorowi danych. Pamiętaj ! Wszystkie czyny zabronione, z którymi ustawa o ochronie danych osobowych wiąże odpowiedzialność karną, są przestępstwami, które […]


Wskaźniki produktu i rezultatu w projektach UE.

Wszystkie konkursy grantowe wdrażane przez Komisję Europejską, bazujące na funduszach unijnych, funduszy EOG, Norweskich, Szwajcarskich i tym podobnych są tworzone pod kątem konkretnego podejścia do zarządzania projektem – PCM, czyli Project Cycle Management, a po polsku Zarządzanie Cyklem Projektowym. PCM składa się z kilku narzędzi, które ułatwiają zaplanowanie i implementację […]


RODO – najważniejsze zmiany.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, […]


Zamówienia publiczne w projektach UE – pamiętaj o obowiązku korzystania z Bazy Konkurencyjności.

Od nowego okresu programowania 2014 – 2020 została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która dostępną jest pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  Docelowo obowiązek upubliczniania ofert i wyników będą mieli Beneficjenci wszystkich programów operacyjnych – od momentu ukazania się dalszych komunikatów poszczególnych instytucji zarządzających programami operacyjnymi. Poniżej zamieszczamy informacje, które pomogą upewnić się […]


Wdrożenie RODO wywoła zamieszanie w dostępie do danych osobowych.

Czym jest i kiedy zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […]


Ruszają ponowne nabory na dofinansowanie podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach LGD na terenie Dolnego Śląska.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem do 100 000 zł na założenie własnej działalności gospodarczej? Jesteś zainteresowany otrzymanie dofinansowania do 300 000 zł na rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej? Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania (nie koniecznie są to tylko teren wiejskie). W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe […]


PROW 2014 – 2020 bez obowiązku trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy – ważne zmiany.

Wg posiadanych przez nas informacji szykuje się bardzo ważna zmiana dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW). Konkurencyjny wybór wykonawców będzie obowiązywał nie od 20 tys. zł, jak obecnie, a od 30 tys. euro. Wg planowanych zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty […]


Czy warto składać protest od negatywnej oceny projektu w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020?

Protest od wyniku procedury konkursowej. Z uwagi na stosowaną o wielu lat procedurę konkursową w procesie pozyskiwania funduszy europejskich należy zauważyć, że nie wszyscy wnioskodawcy, którzy aplikują o środki będą mogli liczyć na wsparcie z funduszy. Wsparcie takie otrzymają najlepsi czyli ci, których projekty w największym stopniu przyczynią się do realizacji określonych celów […]


Dotacja na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej max. 300 000 zł.

Dotacje bezzwrotne na założenie i/lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Jeśli szukasz: doświadczonego doradcy UE wiarygodnego partnera biznesowego zarejestrowanego/legalnego podmiotu doradztwa gospodarczego dobrze trafiłeś (!) gdyż: Od 3 lat prowadzimy firmę doradczą, która posiada wiele pozytywnych rekomendacji. Tematyką pozyskiwania i rozliczania środków unijnych zajmujemy się zawodowo od roku 2002. Od wielu lat […]


Dotacje w ramach programu „Patriotyzm jutra” – pomagamy sięgnąć po dotacje.

Jesteś organizacją pozarządową lub samorządową instytucją kultury? Poszukujesz dużej dotacji na projekt patriotyczny? Zapraszamy do współpracy aby pozyskać dofinansowanie z programu „Patriotyzm jutra” w kwocie max. 70 000 zł. Nabór wniosków potrwa tylko do 21 lutego 2018 r. „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy: odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu […]


Wkład własny w projektach EFS – jak księgować.

Wkład własny – hmm ? Jak go zaksięgować? Zastanawia się wielu Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego? W celu dokumentowania wkładu własnego niezbędne jest odpowiednie opisanie dokumentów księgowych i jednoczesne zaewidencjonowanie tych operacji na wyodrębnionych kontach księgowych. Niezbędne jest wprowadzenie w tym celu dodatkowych kont analitycznych służących ewidencjonowaniu wydatków kwalifikowanych projektu z […]


Dotacje na zakładanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej? Zapraszamy do współpracy. W ramach współpracy oferujemy: Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy Opracowanie wniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy Przygotowanie analiz finansowych Przygotowanie wymaganych załączników […]


Nabory wniosków dla przedsiębiorców na rok 2018 (fragment)

Najbliższy rok 2018 będzie obfitował w liczne nabory wniosków dla innowacyjnych firm. Ten rok jednocześnie wyznacza półmetek obecnej perspektywy unijnej. Warto, by przedstawiciele biznesu stanęli w szranki po granty, bo tak dużo okazji w kolejnych latach może się już nie powtórzyć. Jerzy Kwieciński, Minister rozwoju, zapowiada, że po 2020 r. […]