Oferta szkoleniowa


Wykaz najbliższych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez naszą firmę. Zobacz program szkolenia – sam oceń czy szkolenie jest faktycznie interesujące.

 

Lp. Nazwa Data Miejsce Cena (netto)
1 „Specjalista ds pozyskiwania środków zewnętrznych” (2 dni) luty/marzec/kwiecień 2019  Wrocław/Warszawa  w linku
2 „Specjalista ds rozliczania środków zewnętrznych” (2 dni)  marzec/maj 2019 Wrocław w linku
3 „Księgowość w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej”
w przygotowaniu w przygotowaniu w przygotowaniu
4 „Analiza finansowa projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE” ( 2 dzień) 25/26.04.2019 Wrocław w linku
5 „Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE – z punktu widzenia beneficjenta i kontrolującego”
22.03.2019  Wrocław w linku
6 „Zasady prawidłowego udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w JST” marzec/maj 2019  Wrocław/Warszawa w linku
7 „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” (1 dzień) w przygotowaniu w przygotowaniu w przygotowaniu
8 „Szkolenie z zakresu rozwoju własnych kompetencji” (1 dzień) j.w  j.w j.w

 Opinie uczestników szkoleń:

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Doskonała forma prowadzenia zajęć warsztatowych. Wykładowca przekazał bardzo dużo istotnych informacji  dotyczących skutecznego przygotowania projektów. Doskonała praca z „Generatorem wniosków”. Polecam szkolenie (…)” – Bożena
„Bardzo dobre szkolenie oraz profesjonalny wykładowca, mówiący językiem zrozumiałym dla laika. Sądzę ze 80% wiedzy pozyskałam jako dyletant w tym zakresie” – Główna Księgowa
„Trafnie dobrane tematy szkolenia, poprawnie rozłożone akcenty, równowaga: wiedza/praktyka” – Józef – Prezes 
„Szkolenie bardzo przydatne dla osób stanowiących o rozwoju firmy. Wskazuje główne obszary strategiczne przy realizacji strategii firmy z udziałem dofinansowania ze środków UE” – Marek – Członek Zarządu
„Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 100%. Usystematyzowałem swoją wiedzę o funduszach unijnych. Potrafię przygotować wniosek o dofinansowanie – wiem na co zwrócić uwagę.” – Adam – właściciel małej firmy.

Zgłoszenie na szkolenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wrocławską Inicjatywą Doradczą a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z warunkami ujętymi w formularzu zgłoszeniowy i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Ze względów organizacyjnych liczymy, że gotowość udziału w szkoleniu zadeklarują Państwo najdalej 7 dni przed jego terminem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy jednak przygotowani również na zgłoszenia „w ostatniej chwili”.


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Organizatora wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej o otrzymaniu informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia (także w przypadku nie powiadomienia organizatora o rezygnacji) Zamawiający zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia na rzecz Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej.


Odwołanie szkolenia

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Wypełnij formularz zgłoszeniowy