Zamierzasz pozyskać zewnetrzne finansowanie własnych projektów inwestycyjnych lub szkoleniowych? Poznaj Wrocławską Inicjatywę Doradczą (wid.edu.pl), która jest grupą niezależnych Ekspertów skupionych wokół jednej marki i wspólnych standardów pracy i etyki zawodowej. Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz szeroko pojętej pomocy publicznej (w tym regionalnej, sektorowej, horyzontalnej, związanej z usługami w ogólnym interesie gospodarczym, pomocy na restrukturyzację). 

Współpracujemy zarówno z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, podmiotami udzielającymi pomocy, jak i beneficjentami wsparcia publicznego. 

W ramach współpracy oferujemy klientom unikalną metodologię przygotowania projektów, która została wypracowana w ostatnich latach przez naszych doradców gwarantując bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90% dzięki wykorzystaniu:

 • Indywidualnego podejście do klienta i jego projektu
 • Ponad 16 lat doświadczenia doradców zdobywanego po stronie Instytucji Zarządzających oraz Beneficjentów programów
 • Unikalnego, autorskiego systemy zarządzania jakością „triple check”

Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu jest nawiązanie współpracy  z Wydawnictwem „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (jako partner merytoryczny), które wspieramy w tematyce pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Naszą rolą jest objaśnianie zawiłych przepisów i procedur, których należy przestrzegać zarówno podczas składania wniosku o dotacje jak i późniejszej realizacji projektu.

Współpracujemy również z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie postępowań notyfikacyjnych) oraz ze specjalizującymi się w tym obszarze kancelariami w Brukseli.

W zakresie prawa pomocy publicznej oraz funduszy unijnych oferujemy:

 • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach, w tym projektach współfinansowanych ze środków unijnych,
 • szkolenia z zakresu pomocy publicznej udzielanej w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym z pozyskiwania dotacji z fudnuszy Unii Europejskiej,
 • doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej transferów majątkowych dokonywanych przez podmioty publiczne,
 • doradztwo w zakresie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej przy procesach restrukturyzacyjnych,
 • doradztwo w zakresie rozliczania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, możliwości dokonywania zmian w projekcie,
 • doradztwo w postępowaniach odwoławczych i sporach sądowych związanych z dofinansowaniem,
 • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji notyfikacyjnej i w procesie notyfikacji projektów do Komisji Europejskiej zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

Ideą Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej są słowa Roberta Kiyosakiego (amerykańskiego inwestora, biznesmena, autora poczytnych książek motywacyjnych) mówiące, że:

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

Realizując to motto zaprosiliśmy do współpracy wielu doświadczonych ekspertów z zakresu funduszy unijnych, którzy będąc trzonem naszej instytucji dzielą się wiedzą jak skutecznie pozyskać i rozliczyć środki unijne. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu z pracy w Instytucjach Unijnych i Krajowych związanych z wdrażaniem funduszy europejskich możliwe jest zaoferowanie Państwu najwyższej jakości usług doradczych w przystępnych cenach.

Jeżeli cenicie Państwo swój czas i wolicie poświęcić go na rozwój swojej działalności, nie zaś na biurokrację konieczną do rozliczenia projektu zachęcamy do współpracy z Wrocławską Inicjatywą Doradczą. W obecnych czasach niezbędne jest korzystanie z usług firm doradczych w celu maksymalizacji zakładanych celów i unikania błędów możliwych do popełnienie w trakcie rozliczania środków unijnych. W okresie programowania 2014 – 2020 koszty usług doradczych w zdecydowanej większości mogą być wydatkami kwalifikowanymi w projektach, dzięki temu nasi Klienci mogą liczyć na refundację do 85% kosztów poniesionych w związku ze współpracą z Wrocławską Inicjatywą Doradczą.

Należy pamiętać, że dobry pomysł, własne fundusze i pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji to nie wszystkie elementy, które warunkują powodzenie Projektu.

Pamiętajmy, że otrzymane dotacje nie gwarantują jednak sukcesu. Równie ważne jest wypełnianie WSZYSTKICH warunków zawartych w umowie o dofinansowaniu projektu, sprawozdawczość i rozliczenia, a zatem to, co składa się na rozliczenie dotacji. Prawidłowe rozliczenie dotacji warunkuje zarówno płynność finansowania, jak też zminimalizowanie ryzyka utraty przyznanych środków. Przygotowanie wniosku o dotację to dość trudne i pracochłonne zadanie wymagające dużego doświadczenia praktycznego. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji i wywiązanie się ze wszystkich warunków podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Dlatego korzystaj z naszego doświadczenia. Odwiedzaj naszą stronę www.wid.edu.pl i zapoznaj się z nami artykułami branżowymi w dziale „Aktualności – mini blog

wrocławska inicjatywa doradcza

dotacje