Zamierzasz pozyskać dotacje z funduszy zewnętrznych? Poznaj Wrocławską Inicjatywę Doradczą (wid.edu.pl), która jest grupą niezależnych Ekspertów skupionych wokół jednej marki i wspólnych standardów pracy i etyki zawodowej.

Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych usług związanych z wyszukaniem, pozyskaniem i rozliczeniem dotacji na projekty inwestycyjne i szkoleniowe. Dotacje pozyskujemy z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego POWER, Infrastruktura i Środowisko, Programy Budżetu Państwa.

Specjalizujemy się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych. Dobrze orientujemy się w problemach i oczekiwaniach tej branży. Znamy przepisy prawa, które stanowią podstawę funkcjonowania administracji publicznej (samorządowej i rządowej) zarówno w fazie planowania inwestycji (w tym planowania finansowego i budżetowego) jak również fazy realizacji.

W ramach współpracy oferujemy klientom unikalną metodologię przygotowania projektów, która została wypracowana w ostatnich latach przez naszych doradców gwarantując bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90% dzięki wykorzystaniu:

  • Indywidualnego podejście do klienta i jego projektu
  • Ponad 16 lat doświadczenia doradców zdobywanego po stronie Instytucji Zarządzających oraz Beneficjentów programów
  • Unikalnego, autorskiego systemy zarządzania jakością „triple check”

Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu jest nawiązanie współpracy (jako partner merytoryczny) z Wydawnictwem „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, które specjalizuje się w tematyce pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy europejskich. Naszą rolą jest objaśnianie zawiłych przepisów i procedur, których należy przestrzegać zarówno podczas składania wniosku o dotacje jak i późniejszej realizacji projektu.


Ideą Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej są słowa Roberta Kiyosakiego (amerykańskiego inwestora, biznesmena, autora poczytnych książek motywacyjnych) mówiące, że:

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

Realizując to motto zaprosiliśmy do współpracy wielu doświadczonych ekspertów z zakresu funduszy unijnych, którzy będąc trzonem naszej instytucji dzielą się wiedzą jak skutecznie pozyskać i rozliczyć środki unijne. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu z pracy w Instytucjach Unijnych i Krajowych związanych z wdrażaniem funduszy europejskich możliwe jest zaoferowanie Państwu najwyższej jakości usług doradczych w przystępnych cenach.

Jeżeli cenicie Państwo swój czas i wolicie poświęcić go na rozwój swojej działalności, nie zaś na biurokrację konieczną do rozliczenia projektu zachęcamy do współpracy z Wrocławską Inicjatywą Doradczą. W obecnych czasach niezbędne jest korzystanie z usług firm doradczych w celu maksymalizacji zakładanych celów i unikania błędów możliwych do popełnienie w trakcie rozliczania środków unijnych. W okresie programowania 2014 – 2020 koszty usług doradczych w zdecydowanej większości mogą być wydatkami kwalifikowanymi w projektach, dzięki temu nasi Klienci mogą liczyć na refundację do 85% kosztów poniesionych w związku ze współpracą z Wrocławską Inicjatywą Doradczą.

Należy pamiętać, że dobry pomysł, własne fundusze i pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji to nie wszystkie elementy, które warunkują powodzenie Projektu.

Pamiętajmy, że otrzymane dotacje nie gwarantują jednak sukcesu. Równie ważne jest wypełnianie WSZYSTKICH warunków zawartych w umowie o dofinansowaniu projektu, sprawozdawczość i rozliczenia, a zatem to, co składa się na rozliczenie dotacji. Prawidłowe rozliczenie dotacji warunkuje zarówno płynność finansowania, jak też zminimalizowanie ryzyka utraty przyznanych środków. Przygotowanie wniosku o dotację to dość trudne i pracochłonne zadanie wymagające dużego doświadczenia praktycznego. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji i wywiązanie się ze wszystkich warunków podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Dlatego korzystaj z naszego doświadczenia. Odwiedzaj naszą stronę www.wid.edu.pl i zapoznaj się z nami artykułami branżowymi w dziale „Aktualności – mini blog

wrocławska inicjatywa doradcza

dotacje