Wrocławska Inicjatywa Doradcza to grupa niezależnych Ekspertów skupionych wokół jednej marki i wspólnych standardów pracy i etyki zawodowej. Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z projektami inwestycyjnymi finansowanymi z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Oferujemy usługi z zakresu projektowania, pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych. Dużą zaletą i przewagą nad konkurencją jest możliwość wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów i zaproponowanie projektu, który wpisuje się w założenia danych konkursów naboru wniosków. Dzięki naszemu doświadczeniu doradzamy naszym Partnerom korzystne zapisy i rozwiązania w projektach zwiększając szanse na dofinansowanie projektów oraz maksymalizację korzyści finansowych z dofinansowania projektu. Dodatkowo wskazujemy naszym Partnerom możliwości aplikowania po inne źródła finansowania projektów nie ograniczając się tylko do Funduszy Unii Europejskiej.


consulting5W latach 2014 – 2020 Polsce zostanie przekazanych z budżetu UE ok. 119,5 mld euro – ponad pół biliona złotych. Tym samym Polsce w nowym okresie programowania zostało przydzielone o 25% więcej środków niż w latach 2007 – 2013. Dlatego też konieczne jest podjęcie maksymalnych działań, które pozwolą na maksymalna absorpcję dostępnych środków i pełne wykorzystanie wewnętrznego potencjału polskich Beneficjentów, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszania dystansu w rozwoju Polski i jej województw wobec najbardziej rozwiniętych regionów Europy.

Z tych powodów szczególnie ważne jest właściwe przygotowanie Wnioskodawców do pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz skuteczne konkurowanie z innymi podmiotami, w ich zdobywaniu. Aby efektywnie uczestniczyć w tym procesie trzeba dokładnie analizować różne projekty ustaw, uchwał, rozporządzeń, wytycznych, regulaminów czy programów operacyjnych aby zwiększyć swoje szanse w rywalizacji o te środki. Należy przypomnieć, że pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej to proces, w którym Wnioskodawcy konkurują ze sobą o dofinansowanie własnych inwestycji. W konkurencji tej wygrają Wnioskodawcy najlepiej przygotowani, co dodatkowo podkreśla wagą obecnego okresu i wysiłku, jaki jest konieczny do właściwego przygotowania Państwa instytucji do udziału w europejskiej polityce regionalnej.

Ideą Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej są słowa Roberta Kiyosakiego (amerykańskiego inwestora, biznesmena, autora poczytnych książek motywacyjnych) mówiące, że:

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

training-3Realizując to motto zaprosiliśmy do współpracy wielu doświadczonych ekspertów z zakresu funduszy unijnych, którzy będąc trzonem naszej instytucji dzielą się wiedzą jak skutecznie pozyskać i rozliczyć środki unijne. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu z pracy w Instytucjach Unijnych i Krajowych związanych z wdrażaniem funduszy europejskich możliwe jest zaoferowanie Państwu najwyższej jakości usług doradczych w przystępnych cenach.

Jeżeli cenicie Państwo swój czas i wolicie poświęcić go na rozwój swojej działalności, nie zaś na biurokrację konieczną do rozliczenia projektu zachęcamy do współpracy z Wrocławską Inicjatywą Doradczą. W obecnych czasach niezbędne jest korzystanie z usług firm doradczych w celu maksymalizacji zakładanych celów i unikania błędów możliwych do popełnienie w trakcie rozliczani środków unijnych. W okresie programowania 2014 – 2020 koszty usług doradczych w zdecydowanej większości mogą być wydatkami kwalifikowanymi w projektach, dzięki temu nasi Klienci mogą liczyć na refundację do 85% kosztów poniesionych w związku ze współpracą z Wrocławską Inicjatywą Doradczą.

Należy pamiętać, że dobry pomysł, własne fundusze i pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji to nie wszystkie elementy, które warunkują powodzenie Projektu. Samo przyznanie dotacji nie gwarantuje jednak sukcesu. Równie ważne jest wypełnianie warunków zawartych w umowie o dofinansowaniu projektu, sprawozdawczość i rozliczenia, a zatem to, co składa się na rozliczenie dotacji. Prawidłowe rozliczenie dotacji warunkuje zarówno płynność finansowania, jak też zminimalizowanie ryzyka utraty przyznanych środków. Przygotowanie wniosku o dotację to dość trudne i pracochłonne zadanie wymagające w naszej opinii dużego doświadczenia praktycznego. Prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji i wywiązanie się ze wszystkich warunków podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Tym samym jeśli:

  • „Zastanawiasz się jak rozpocząć pozyskiwanie środków unijnych?”
  • „Obawiasz się utraty środków unijnych bo nie wiesz jak prawidłowo rozliczyć projekt?”
  • „Nie rozumiesz unijnego i biurokratycznego żargonu.”
  • „Gubisz się w ilości dokumentów koniecznych do przeanalizowania przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie?”
  • „Masz pytania dotyczące możliwości aplikowania o środki UE, ale nie wiesz do kogo się zwrócić o pomoc?”

zapraszamy do współpracy.

Koniecznie zobacz nasz dział „Aktualności” oraz ofertę usług szkoleniowych prowadzonych przez doświadczonych praktyków.