Wrocławska Inicjatywa Doradcza jest grupą niezależnych ekspertów specjalizujących się w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego dla jednostek samorządowych i przedsiębiorstw.

Od przeszło 20 lat doradzamy przyszłym i obecnym klientom w całym procesie pozyskania środków finansowych i zarządzania projektami.

Jesteśmy firmą dla której podstawą współpracy jest DORADZTWO, które generuje kolejne działania celem poprawy efektywności ekonomicznej naszych klientów.

Doradztwo naszych klientów to szereg usług doradczych zgodnie z którymi udzielamy konkretnych, specjalistycznych porad wskazujących sposób postępowania celem skutecznego pozyskania i zrealizowania danego projektu UE. Wielokrotnie uświadamiamy naszych klientów, że skuteczne pozyskanie dofinansowania wymaga działań już wiele miesięcy przed ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie, tak aby przyjąć najkorzystniejszą strategię postępowania w danym celu biznesowym.

Wrocławska Inicjatywa Doradcza wykonuje następujące usługi doradcze:

  • „Body leasing” – outsourcing ekspertów z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi
  • szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
  • opracowanie analiz finansowo – ekonomicznych projektów,
  • opracowanie analiz efektywności kosztowej projektów,
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, biznes plany)
  • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach, w tym projektach współfinansowanych ze środków unijnych,
  • doradztwo w zakresie rozliczania i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków UE,
  • doradztwo w postępowaniach odwoławczych i sporach sądowych związanych z dofinansowaniem,
  • przygotowanie do aplikowania w ramach nowego okresu programowania 2021 – 2027

Chcemy przeanalizować możliwości pozyskania kapitału dla potrzeb rozwoju naszej instytucji. Nawiązaliśmy współpracę z doświadczonymi ekspertami WID i intensywnie pracujemy nad dokumentacją projektową.

Anna Kruszyna

CodeIt

Współpracujemy w firmą w zakresie "body leasing" dzięki czemu mamy przydzielonego eksperta, który dokładnie poznał nasze potrzeby, zna nasze problemy dzięki czemu łatwiej podejmujemy decyzje w ramach przyszłych projektów UE, sprawniej opiniujemy dokumenty strategiczne na lata 2021+, korzystamy z doradztwa w ramach ZIT-ów.

Tadeusz Kostrzewa

Urząd Gminy