nieprawidłowości


Zgłaszanie nieprawidłowości.

Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 udostępniony został formularz służący do informowania o występujących nieprawidłowościach lub nadużyciach w projektach współfinansowanych w ramach Programu. Narzędzie to zostało przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju celem zwalczania nadużyć finansowych występujących w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z […]


Korekty finansowe – nie wolno bezpodstawnie zabierać gminom pieniędzy unijnych

Błędy formalne popełnione w przetargu nie dają podstaw do korekty wysokości dofinansowania z funduszy europejskich. Tak uznał Sąd Okręgowy w Katowicach. Stosowanie taryfikatora, w którym wskazane są korekty finansowe związane z uchybieniami dotyczącymi zamówień publicznych, od lat budzi wiele kontrowersji wśród beneficjentów funduszy europejskich. Tym większe, że budżety, zwłaszcza organów […]


UWAGA ! BŁĘDY W PRZETARGACH UNIJNYCH

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ich raport został przyjęty w Rydze przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i ETO. Podpisał go m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najwięcej błędów związanych z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych […]