Ekspert


Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego – zobacz jakie dziedziny

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach: Potencjał B+R i wdrożeniowy […]


Nabór na ekspertów z dziedziny „ZDROWIE” w ramach RPO WD 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w dziedzinie Ochrona zdrowia.  O wpis do Wykazu […]


Chcesz być ekspertem EFRR w ramach RPO WD 2014 -2020 ?

Informujemy, że do 23 września 2015 roku, będzie trwał nabór na ekspertów oceniających projekty twarde w ramach EFRR finansowane z RPO WD 2014-2020. Eksperci są poszukiwani w następujących dziedzinach: 1) Dziedzictwo kulturowe, 2) Rozwój usług elektronicznych, 3) Infrastruktura drogowa, 4) Transport kolejowy, 5) Infrastruktura edukacyjna, 6) Analiza ekonomiczno-finansowa, 7) Pomoc […]


Zgłoś się na eksperta do oceny projektów z EFS w ramach RPO WD

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.       Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w […]