PROW


Ostatni nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w roku 2022.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodno – ściekowe już dzisiaj powinny przygotować się do ostatniego naboru wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 (PROW). W roku 2022 Samorządy Województw w całym kraju przeprowadzą ostatni nabór wniosków w ramach, którego […]


PROW 2014 – 2020 bez obowiązku trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy – ważne zmiany.

Wg posiadanych przez nas informacji szykuje się bardzo ważna zmiana dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (PROW). Konkurencyjny wybór wykonawców będzie obowiązywał nie od 20 tys. zł, jak obecnie, a od 30 tys. euro. Wg planowanych zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty […]


Dzielimy się naszą wiedzą !!! – zobacz pytania i odpowiedzi ARiMR dla projektów z działania 19.2

W związku z tym, że w obecnym momencie zostanie ogłoszonych w całej Polsce wiele naborów w ramach inicjatywy Leader/PROW 2014-2020 pragniemy podzielić się z Państwem częścią naszej wiedzy zdobywanej przez dłuższy czas, licząc że Państwa projekty będą lepsze merytorycznie, a także mając nadzieję, że w przyszłości zostaną Państwo naszymi klientami, […]