Bez kategorii


Ile wynoszą składki ZUS dla nowych firm w 2019?

Zastanawiałeś się ile wynosi preferencyjny ZUS (tzw. „mały ZUS”) dla nowych firm? Zapoznaj się z naszym artykułem. Jeżeli chcesz prowadzić własną firmę w Polsce nie unikniesz niestety konieczności opłacania składek ZUS. Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Na składki ZUS składają się: […]


Kolejna szansa na bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – Dolny Śląsk.

W pażdzierniku 2018 roku pojawi się kolejna szansa na otrzymanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa dolnośląskiego. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria: wiek – od 30 roku życia 2 status na rynku pracy: osoba pozostają bez zatrudnienia (osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP […]


Przedsiębiorco uważaj jeśli współpracujesz z przedsiębiorcą korzystającym z programu „ulga na start”.

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy umożliwiające nowym przedsiębiorcom zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku funkcjonowania działalności gospodarczej. Przedmiotowe zwolnienie daje młodemu przedsiębiorcy oszczędność w wysokości 1 103,40 zł, obligując go do opłacenia jedynie składki zdrowotnej w wysokości 319,94 PLN miesięcznie. W jednej z ostatnich […]


Czy warto składać protest od negatywnej oceny projektu w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020?

Protest od wyniku procedury konkursowej. Z uwagi na stosowaną o wielu lat procedurę konkursową w procesie pozyskiwania funduszy europejskich należy zauważyć, że nie wszyscy wnioskodawcy, którzy aplikują o środki będą mogli liczyć na wsparcie z funduszy. Wsparcie takie otrzymają najlepsi czyli ci, których projekty w największym stopniu przyczynią się do realizacji określonych celów […]


Zmiany w obowiązkach promocyjnych projektów UE.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 […]


Życzenie Świąteczne 2017.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom oraz złożyć wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz powodzenie w realizacji Wszystkich planów. Oby ta wyjątkowa, świąteczna atmosfera trwała także na co dzień – również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych […]


Nowy kurs Euro w PZP w 2018.

  Nowy kurs Euro PZP w 2018 r. Wg naszych informacji, od 2018 r. będzie obowiązywał nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, których przekroczenie obliguje do wszczynania procedur za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania […]


Kupujesz ubezpieczenie – wspieraj SWOJĄ organizację non-profit.

Ciekawa inicjatywa i pomysł na współprace z dużymi firmami ubezpieczeniowymi w ramach „Idea fair play” Kupując dowolne ubezpieczenie (np. OC, NNW dziecka czy ubezpieczenie mieszkania) jednego z 30 polskich towarzystw, każdy może wesprzeć klub sportowy swojego dziecka, lokalne stowarzyszenie czy fundację, której działania są dla niego ważne. Wskazana przez użytkownika […]


Korzystaj tylko z aktualnego taryfikatora, a zapobiegasz problemom. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu? Sposób postępowania w przypadku zmiany wprowadzonej do taryfikatora powinien określać regulamin konkursu realizowanego ze współudziałem środków unijnych. Powinien być on zgodny z wytycznymi dla tego projektu, w ramach którego są realizowane działania objęte konkursem. Wykaz […]


Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów UE.

Każdy projekt finansowany z zewnętrznych źródeł finansowych, zawsze w treści umowy o dofinansowanie nakłada obowiązek na Beneficjenta pomocy, aby dla projektu prowadzony był wyodrębniony kod księgowy lub wyodrębniona ewidencja księgowa. Obowiązek ten jest kluczowym zagadnieniem w celu sprawnej realizacji i rozliczenia projektu. Dodatkowo zakres ten jest w pierwszej kolejności badany […]


Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

  Chcesz zrealizować/realizujesz projekt dofinansowany w perspektywie finansowej 2014–2020. O czym musisz wiedzieć? Przekazanie do instytucji zarządzającej/pośredniczącej w formie elektronicznej cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją projektu nie zwalnia Cię z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i obowiązku udostępniania ich w razie kontroli na miejscu realizacji projektu. W trwającym okresie programowania […]


Problemy z lotniskami nie tylko domeną Polski.

Poniżej artykuł ze strony www.tvn24.pl „Miało być wizytówką niemieckiej stolicy, okazało się problemem. Lotnisko Berlin Brandenburg, które miało zostać otwarte w 2011 r. wciąż jest w budowie, bo podczas testów wykazano ponad 60 tys. usterek. Zdaniem architekta portu, obiekt nigdy nie zostanie oddany do użytku. Materiał magazynu „Polska i Świat”. […]


Zostaliśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych !

Miło nam poinformować, że w dniu 15 marca 2016 roku WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Fakt, ten potwierdza, że prowadzona przez nas działalność szkoleniowa jest na wysokim poziomie spełniającym wymagania rynku pracy. Potwierdza to poziom merytoryczny oraz […]