Bez kategorii


Ostatni nabór wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w roku 2022.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki wodno – ściekowe już dzisiaj powinny przygotować się do ostatniego naboru wniosków z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023 (PROW). W roku 2022 Samorządy Województw w całym kraju przeprowadzą ostatni nabór wniosków w ramach, którego […]


Dofinansowanie z RPO WD 2014 – 2020 na walkę z COVID.

Dofinansowanie na bieżącą działalność firm z Dolnego Śląska. Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Kwota wsparcia to nawet  164 745 zł. Wnioski mogą składać nawet jednoosobowe działalności gospodarcze wydatkami kwalifikowalnymi są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie wymagające wkładu […]


Ostatnia szansa na wysokie dofinansowanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą pod Wrocławiem.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej. Termin […]


Nowy kurs euro PZP w roku 2020.

Od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy kurs euro PZP do przeliczenia kwot progowych w euro na złotówki. Niektóre dotychczasowe zamówienia krajowe przekroczą więc progi unijne. W dniu 31 października 2019 roku ukazał się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C nr 370)ważny komunikat Komisji Europejskiej nr 2019/C 370/01 określający równowartość progów określonych w […]


Ile wynoszą składki ZUS dla nowych firm w 2019?

Zastanawiałeś się ile wynosi preferencyjny ZUS (tzw. „mały ZUS”) dla nowych firm? Zapoznaj się z naszym artykułem. Jeżeli chcesz prowadzić własną firmę w Polsce nie unikniesz niestety konieczności opłacania składek ZUS. Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Na składki ZUS składają się: […]


Kolejna szansa na bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – Dolny Śląsk.

W pażdzierniku 2018 roku pojawi się kolejna szansa na otrzymanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa dolnośląskiego. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria: wiek – od 30 roku życia 2 status na rynku pracy: osoba pozostają bez zatrudnienia (osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP […]


Przedsiębiorco uważaj jeśli współpracujesz z przedsiębiorcą korzystającym z programu „ulga na start”.

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy umożliwiające nowym przedsiębiorcom zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku funkcjonowania działalności gospodarczej. Przedmiotowe zwolnienie daje młodemu przedsiębiorcy oszczędność w wysokości 1 103,40 zł, obligując go do opłacenia jedynie składki zdrowotnej w wysokości 319,94 PLN miesięcznie. W jednej z ostatnich […]


Czy warto składać protest od negatywnej oceny projektu w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020?

Protest od wyniku procedury konkursowej. Z uwagi na stosowaną o wielu lat procedurę konkursową w procesie pozyskiwania funduszy europejskich należy zauważyć, że nie wszyscy wnioskodawcy, którzy aplikują o środki będą mogli liczyć na wsparcie z funduszy. Wsparcie takie otrzymają najlepsi czyli ci, których projekty w największym stopniu przyczynią się do realizacji określonych celów […]


Zmiany w obowiązkach promocyjnych projektów UE.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 […]


Życzenie Świąteczne 2017.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom oraz złożyć wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz powodzenie w realizacji Wszystkich planów. Oby ta wyjątkowa, świąteczna atmosfera trwała także na co dzień – również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych […]


Nowy kurs Euro w PZP w 2018.

  Nowy kurs Euro PZP w 2018 r. Wg naszych informacji, od 2018 r. będzie obowiązywał nowy kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, których przekroczenie obliguje do wszczynania procedur za pośrednictwem Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Średni kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania […]


Kupujesz ubezpieczenie – wspieraj SWOJĄ organizację non-profit.

Ciekawa inicjatywa i pomysł na współprace z dużymi firmami ubezpieczeniowymi w ramach „Idea fair play” Kupując dowolne ubezpieczenie (np. OC, NNW dziecka czy ubezpieczenie mieszkania) jednego z 30 polskich towarzystw, każdy może wesprzeć klub sportowy swojego dziecka, lokalne stowarzyszenie czy fundację, której działania są dla niego ważne. Wskazana przez użytkownika […]


Korzystaj tylko z aktualnego taryfikatora, a zapobiegasz problemom. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu? Sposób postępowania w przypadku zmiany wprowadzonej do taryfikatora powinien określać regulamin konkursu realizowanego ze współudziałem środków unijnych. Powinien być on zgodny z wytycznymi dla tego projektu, w ramach którego są realizowane działania objęte konkursem. Wykaz […]