RPO WD 2014-2020


Ważne – Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz. 10.3)

Konkurs nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-004/15 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działaniu 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem […]


Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla MŚP w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.5)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz. 1.2.1.A)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


Ważne ! Ogłoszono pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.2.2)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


Zapraszamy na atrakcyjne szkolenie prezentujące RPO dla Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.

Od kilku miesięcy potencjalni Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 mogą przygotowywać się do aplikowania o środki w ramach tego programu. Jednak znajomość samego Programu Operacyjnego jest niewystarczająca aby myśleć o sukcesie w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego. W związku z prośbami i zapytaniami z Państwa […]


Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 !!!

Dzisiaj dzielimy się z wami najnowszą informacją którą udało nam się pozyskać w zakresie najbliższych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z „Harmonogramem naboru wniosków” opublikowanym w lipcu 2015 roku, wiedzieliśmy że pierwsze konkursy dla dolnośląskim przedsiębiorców będą uruchomione w ramach […]


Chcesz być ekspertem EFRR w ramach RPO WD 2014 -2020 ?

Informujemy, że do 23 września 2015 roku, będzie trwał nabór na ekspertów oceniających projekty twarde w ramach EFRR finansowane z RPO WD 2014-2020. Eksperci są poszukiwani w następujących dziedzinach: 1) Dziedzictwo kulturowe, 2) Rozwój usług elektronicznych, 3) Infrastruktura drogowa, 4) Transport kolejowy, 5) Infrastruktura edukacyjna, 6) Analiza ekonomiczno-finansowa, 7) Pomoc […]