Archiwum dnia: 8 września 2015


Chcesz być ekspertem EFRR w ramach RPO WD 2014 -2020 ?

Informujemy, że do 23 września 2015 roku, będzie trwał nabór na ekspertów oceniających projekty twarde w ramach EFRR finansowane z RPO WD 2014-2020. Eksperci są poszukiwani w następujących dziedzinach: 1) Dziedzictwo kulturowe, 2) Rozwój usług elektronicznych, 3) Infrastruktura drogowa, 4) Transport kolejowy, 5) Infrastruktura edukacyjna, 6) Analiza ekonomiczno-finansowa, 7) Pomoc […]