Szkolenia


Szukasz dotacji na założenie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku?

Na stronach Dolnośląskiego Woj. Urzędu Pracy zamieszczony został wykaz podmiotów – organizacji które otrzymały dofinansowanie w ramach POWER Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Możliwość uczestniczenia w tych projektach, daje wam możliwość na uzyskanie wsparcia w zakresie szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego oraz dotacji na założenia […]


Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Obecnie trwa ponad 30 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie można zdobyć na projekty związane m.in. z edukacją, aktywizacją zawodową czy tworzeniem nowych miejsc w przedszkolach. Ogłoszone nabory obejmują między innymi działania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie dodatkowych zajęć, programy stypendialne, szkolenia dla nauczycieli, projekty […]


Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie. W związku z wieloletnim doświadczeniem praktycznym związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne przygotowaliśmy wykaz najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie. Wiedzą tą dzielimy się z uczestnikami naszego szkolenia „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE W OKRESIE 2014 – 2020 NA […]