EFRR


Jak skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie – dlaczego powinieneś poznać „dobre praktyki”?

    Czy wiesz, że Polsce przyznano kwotę 80 mld Euro na dofinansowanie projektów, których celem będzie wdrażania tzw. „polityki spójności”?. Obecnie jesteśmy na półmetku wydatkowania tych środków. Wiele firm planując inwestycje zastanawia się nad formami jej finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Wiedza na […]


UWAGA – WAŻNE – Baza konkurencyjności dla EFRR – portal dla publikacji ogłoszeń PZP/zapytań ofertowych.

Dzielimy się z Wami bardzo ważną informacją, którą pozyskaliśmy w ostatnich dniach, która może mieć decydujące znaczenia przy ocenie kwalifikowalności ponoszonych przez Was wydatków w ramach swoich projektów. Od 07 grudnia 2015 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie platforma internetowa na której zgodnie z założeniami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2014 […]


PILNE ! – Harmonogram konkursów w ramach RPO Woj. Lubuskiego 2014 – 2020

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – NADSZEDŁ CZAS NA KONKURSY W RAMACH RPO WL 2014 – 2020 – pierwszy konkurs już 17.06.2015 W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020. Przyjęcie dokumentu nastąpiło zaraz po informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej […]