Ocena projektów


Ważne – zapoznaj się z Kryteriami Wyboru Projektów RPO WD 14-20

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o dofinansowanie sugerujemy wnikliwie przeanalizować „Kryteria wyboru projektów” opracowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego 2014 – 2020. Tym samym zapraszamy do analizy tego kluczowego dokumentu, niezbędnego do konstruktywnego opracowania przyszłej aplikacji. Kryteria Wyboru Operacji Finansowych RPO WD 2014 – 2020.


Zgłoś się na eksperta do oceny projektów z EFS w ramach RPO WD

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.       Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w […]