Archiwum dnia: 14 października 2015


Rewitalizacja – szansa na wsparcie dla JST w przygotowania programów rewitalizacji.

Ciekawy artykuł – warty polecenia. Dzielimy się z Państwem również tego typu informacjami. „Województwo Lubelskie przystąpiło do wartego ponad 6 mln zł projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jego celem będzie wsparcie samorządów lokalnych w przygotowaniu programów rewitalizacji. Bez tego dokumentu gminy nie mogłyby starać się o środki unijne na rewitalizację. […]


Ważne – zapoznaj się z Kryteriami Wyboru Projektów RPO WD 14-20

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o dofinansowanie sugerujemy wnikliwie przeanalizować „Kryteria wyboru projektów” opracowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego 2014 – 2020. Tym samym zapraszamy do analizy tego kluczowego dokumentu, niezbędnego do konstruktywnego opracowania przyszłej aplikacji. Kryteria Wyboru Operacji Finansowych RPO WD 2014 – 2020.


Konkurs z zakresu sportu i turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki: Wspieranie rozwoju produktów turystycznych. Wspieranie rozwoju systemu […]