ZIT


DOLNY ŚLĄSK – Specjalne Obszary Strategiczne (OSI) 340 mln Euro

Zarząd województwa zadecydował o przyznaniu 340 mln euro na rozwój pięciu dolnośląskich Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Marszałek województwa Cezary Przybylski poinformował, że zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na OSI, ale to na razie tylko szacunkowa kwota, choć podzielono ją na […]


Podpisano porozumienie ZIT WrOF

PODPISANO POROZUMIENIE ZIT WrOF – IZ RPO WD 2014-2020 W dniu wczorajszym w siedzibie Urzędu Miasta Wrocławia uroczyście zostało podpisane porozumienie określające zasady wdrażania i funkcjonowania ZIT- Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – kluczowego dokumentu przyspieszającego prace nad uruchomieniem pierwszych naborów wniosków w ramach RPO WD 14-20, których instytucją ogłaszającą będzie właśnie […]