PPP


Finansowanie projektów PPP ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP można stosować w wielu dziedzinach. Formuła ta może sprawdzić się na przykład podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół, i – jak wynika z danych pochodzących z […]


Rewitalizacja z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Rewitalizacja w formule PPP: oszczędności sięgają nawet 15-17% w stosunku do tradycyjnej formuły projektowania, budowy i utrzymania obiektu. W Polsce jest wiele terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, które zajmują znaczne obszary, a od lat są nieużytkowane. Możliwość ich ponownego wykorzystania daje rewitalizacja, która jest jedną z form rozwoju miasta czy terenów […]