łączenie PPP i funudszy UE


Finansowanie projektów PPP ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

  Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP można stosować w wielu dziedzinach. Formuła ta może sprawdzić się na przykład podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół, i – jak wynika z danych pochodzących z […]