Rewitalizacja


Konkurs – rewitalizacja budynków wielorodzinnych – skorzystaj z bezpłatnej analizy ekspertów.

W związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada 2017 r. konkursem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 zapraszamy do zadawania pytań przez wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki UE na projekty dotyczące remontu i/lub odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na […]


Pomoc publiczna przy projektach rewitalizacyjnych 2014–2020

Projekty rewitalizacyjne zawierają w sobie różne rodzaje inwestycji, m.in. w zakresie infrastruktury lokalnej, kultury czy sportu i rekreacji. W każdym z tych przypadków zmieniło się podejście Komisji Europejskiej do pomocy publicznej. Według definicji zawartej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i […]


Rewitalizacja we Wrocławiu

„Ponad 73,4 mln euro zostanie przeznaczonych na Dolnym Śląsku na rewitalizację terenów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Samorządy będą mogły starać się też o dodatkowe środki na ten cel z innych priorytetów. Jak poinformowała PAP Małgorzata Domaradzka z Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w […]


Dofinansowanie opracowania Lokalnych Planów Rewitalizacji – już od listopada 2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Programu […]


Rewitalizacja – szansa na wsparcie dla JST w przygotowania programów rewitalizacji.

Ciekawy artykuł – warty polecenia. Dzielimy się z Państwem również tego typu informacjami. „Województwo Lubelskie przystąpiło do wartego ponad 6 mln zł projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jego celem będzie wsparcie samorządów lokalnych w przygotowaniu programów rewitalizacji. Bez tego dokumentu gminy nie mogłyby starać się o środki unijne na rewitalizację. […]


Rewitalizacja z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Rewitalizacja w formule PPP: oszczędności sięgają nawet 15-17% w stosunku do tradycyjnej formuły projektowania, budowy i utrzymania obiektu. W Polsce jest wiele terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, które zajmują znaczne obszary, a od lat są nieużytkowane. Możliwość ich ponownego wykorzystania daje rewitalizacja, która jest jedną z form rozwoju miasta czy terenów […]