RPO WD


RPO WD 2014 – 2020: aktualizacja „Harmonogramu składania wniosków na rok 2015 i 2016”

W dniu 23 listopada br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie” w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016. Kolejne harmonogramy będą sporządzane i zamieszczane do publicznej wiadomości do dnia 30 listopada każdego roku i zawierać będą zestawienie naborów, […]


Ruszyły pierwsze nabory wniosków – już czas na szkolenia z zakresu RPO WD 2014 – 2020.

We wrześniu 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W tym momencie rozpoczęte zostały nabory wniosków w ramach działań: Działania 1.5 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny/ZITy” W ramach konkursu dofinansowanie mogą […]


Zgłoś się na eksperta do oceny projektów z EFS w ramach RPO WD

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.       Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w […]


Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WD 2014 – 2020

W dniu 1 lipca 2015 roku, uchwałą nr 845/VI/15, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną – wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym działaniu w […]


Ważne ! – Opublikowany Projekt (ver2) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014 – 2020

1 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który zostanie teraz przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi. Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji społecznych projektu […]


DOLNY ŚLĄSK – Specjalne Obszary Strategiczne (OSI) 340 mln Euro

Zarząd województwa zadecydował o przyznaniu 340 mln euro na rozwój pięciu dolnośląskich Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Marszałek województwa Cezary Przybylski poinformował, że zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na OSI, ale to na razie tylko szacunkowa kwota, choć podzielono ją na […]


Podpisano porozumienie ZIT WrOF

PODPISANO POROZUMIENIE ZIT WrOF – IZ RPO WD 2014-2020 W dniu wczorajszym w siedzibie Urzędu Miasta Wrocławia uroczyście zostało podpisane porozumienie określające zasady wdrażania i funkcjonowania ZIT- Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – kluczowego dokumentu przyspieszającego prace nad uruchomieniem pierwszych naborów wniosków w ramach RPO WD 14-20, których instytucją ogłaszającą będzie właśnie […]