O nas


MISJĄ Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej jest świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz oferowanie TWÓRCZYCH rozwiązań doradczych zmierzających do zwiększenia WARTOŚCI przedsiębiorstwa i bogactwa jego WŁAŚCICIELI„.

Kim jesteśmy?

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza to eksperci i praktycy, którzy posiadają ponad 15—letnie doświadczenie praktyczne w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych. Dzięki temu doświadczeniu doskonale znamy warunki i problemy z jakim borykają się Beneficjenci i Wnioskodawcy zamierzający ubiegać się o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich.

Praktyczne doświadczenie zdobywaliśmy pracując zarówno:

  • po stronie Beneficjentów programów UE (jednostki samorządu terytorialnego jak również organizacje pozarządowe). Nasi eksperci odpowiadali za analizy możliwości otrzymania dofinansowania w ramach danego programu. Kreowali pomysły na projekt oraz „szukali punktów” zwiększających szanse w konkursach. Nasi współpracownicy rozliczali i zarządzali projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich.
  • po stronie Instytucji Zarządzających / Wdrażających programy unijne (Urzędy Marszałkowskie Woj. Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego; Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Ministerstwa). Nasi eksperci odpowiadali za szkolenia przyszłych Beneficjentów oraz za oceny projektów w ramach ogłaszanych konkursów. Zajmowali się kontraktowaniem umów i zmian ich zakresu oraz brali udział procesie rozliczania projektów oraz ich późniejszej kontroli.
  • zdobywają doświadczenie jako eksperci merytoryczni dokonujący oceny projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych jak również Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia.
  • od 2016 jesteśmy Partnerem merytorycznym magazynu branżowego „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach„, tym samym zostaliśmy docenieni za rzetelność i profesjonalizm świadczonych usług doradczych.

 

W związku z naszymi spostrzeżeniami oraz  zdiagnozowanymi problemami wśród przyszłych Beneficjentów funduszy Unii Europejskich na lata 2014 – 2020 pragniemy wspierać naszych Klientów naszym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie aby płynnie zrealizować projekt i doprowadzić do pomyślnego zakończenia inwestycji. Tym samym nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują Państwu szybkie i sprawne rozliczenie dotacji. Doskonale orientujemy się w wielu dokumentach i procedurach unijnych zapewniając odpowiednią analizę zgłaszanych problemów.

Zapraszamy do współpracy i gwarantujemy pełne zadowolenie z poziomu świadczonych usług.

oferta