Gospodarka niskoemisyjna


Ogłoszono konkurs dla Wrocławian na dofinansowanie do wymiany pieców (w tym solary)

  Gmina Wrocław ogłosiła nabór wniosków o udzielanie dotacji w ramach programu KAWKA I i II na: likwidację pieców węglowych i ich wymianę na instalacje gazowe, elektryczne czy solary. Wrocławianie rezygnując z ogrzewania węglem mogą również uzyskać dofinansowanie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopłaty dla mieszkańców są możliwe dzięki […]


Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – znamy jego projekt..

4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Podstawa przygotowania NPRGN jest konieczność stworzenia ram dla budowy w dłuższej perspektywie optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji […]


Gospodarka niskoemisyjna – Dobre praktyki dla gmin.

 „Jak skutecznie realizować działania niskoemisyjne w gminie?„  „Gdzie znaleźć dofinansowanie do tego typu przedsięwzięć?” Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w poradniku dla polskich samorządów na temat zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza, który za pośrednictwem Min. Środowiska Państwu udostępniamy. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że warto korzystać z doświadczeń […]