Archiwum dnia: 26 stycznia 2016


Poradnik dla funduszowców dotyczący praktycznych kwestii jak pisać o zasadzie równości szans i niedyskryminacji.

Wiele razy na naszych szkoleniach słyszymy pytania od uczestników dotyczące kwestii w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach UE – zarówno projektach twardych jak i miękkich. Wielokrotnie podpowiadamy ciekawe i sprawdzone sposoby w tym zakresie. Jednak obecnie mamy dla was […]


Ogłoszono konkurs dla Wrocławian na dofinansowanie do wymiany pieców (w tym solary)

  Gmina Wrocław ogłosiła nabór wniosków o udzielanie dotacji w ramach programu KAWKA I i II na: likwidację pieców węglowych i ich wymianę na instalacje gazowe, elektryczne czy solary. Wrocławianie rezygnując z ogrzewania węglem mogą również uzyskać dofinansowanie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopłaty dla mieszkańców są możliwe dzięki […]


NARESZCIE ! Ogłoszono konkurs na efektywność energetyczną w ramach POIŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie […]