Porady i analizy


Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej listy” w programach pocztowych.

Dodaj nasz adres email do tzw. „Białej Listy” w swoim programie pocztowym. Daj nam szanse dotrzeć do siebie z wyjątkowymi ofertami naszej firmy. E-mail marketing jest jedną z najskuteczniejszych i najpopularniejszych form marketingu internetowego. Według Direct Marketing Association rozwiązanie to przynosi korzystającym z niego firmom największe korzyści – 60% urzędników […]

whitelisting

e-mail-marketing-zalety

Usprawniliśmy naszą stronę internetową – subskrybuj nasze wiadomości.

Usprawniliśmy stronę internetową www.wid.edu.pl Od dzisiaj możesz subskrybować naszą stroną oraz wiadomości umieszczane w dziale „Aktualności„ Jednym z kierunków rozwoju Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej, zapisanych w naszej strategii długookresowej, jest budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami a także podmiotami zainteresowanymi tematyką funduszy europejskich. Jedną z koncepcji wdrażania tego celu jest prowadzenie […]


Realizacja projektów europejskich staje się coraz trudniejsza.

W ostatnich miesiącach dostajemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, że pozyskanie i rozliczenie projektów europejskich w perspektywie 2014 – 2020 jest znacznie trudniejsze niż miało to miejsce w latach poprzednich. Wiele samorządów jest przygotowanych pod kątem dokumentacyjnym i finansowym do aplikowania o fundusze UE, gdyż od tych środków zależy […]

dziewczyna_szkolenie_1030x774

FU

Zarządzanie projektem – ocena wniosku zależy też od jego prezentacji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis? W obecnej perspektywie finansowej 2014–2020 w wielu programach operacyjnych instytucje zarządzające preferują projekty, które będą wdrażane na bazie metodologii zarządzania projektami. Z artykułu dowiesz się jak w treści wniosku o dofinansowanie […]


Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, przemyśl plany wobec swojej firmy. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona? Tak, o ile instytucja, która zajmuje się konkursem, wyrazi na to zgodę, a dokumentacja konkursowa nie wskazuje wprost, że takie działanie powoduje odrzucenie wniosku. Czas oczekiwania od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie często wynosi kilka miesięcy, […]

FU

FU

Od jesieni łatwiej o dotację unijną, przekonaj się o tym osobiście. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Znowelizowana w lipcu br. tzw. ustawa wdrożeniowa rozpoczyna proces ułatwień i upraszczania procedur w ubieganiu się o środki unijne. Sejm przyjął 7 lipca br. ustawę o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), której inicjatorem […]


Planujesz inwestycję, nie zapominaj o środowisku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku niemal wszystkich konkursów skierowanych na inwestycje oraz badania, wymagane są odpowiednie dokumenty środowiskowe dotyczące miejsca realizacji projektu. Najczęściej są to dokumenty dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz na gospodarkę odpadami. Niektóre instytucje zarządzające wymagają wspomnianych dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Panuje powszechny mit […]

FU

FU

Nie masz środków na wkład własny – postaraj się o kredyt. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jedną z form uzyskania niezbędnych środków jest kredyt pomostowy. Tego rodzaju kredyt jest przyznawany do wysokości wsparcia, o które ubiega się beneficjent. W przypadku skorzystania z tego rodzaju kredytu powinieneś wiedzieć, że bank przed wydaniem promesy kredytowej będzie dokonywał wstępnej oceny twojej zdolności kredytowej oraz projektu, o którego dofinansowanie się […]


Dotacja dla emeryta – przekonaj się, że to możliwe. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Moment przejścia na emeryturę nie jest równoznaczny z zakończeniem aktywności oraz niemożliwością uzyskania dotacji na przyszłe działania. Każdy senior może liczyć na wsparcie unijne, gdy będzie chciał podjąć działalność gospodarczą. Taka forma wsparcia polega na tym, że emeryt zgłasza się jako uczestnik projektu unijnego do firmy, która go prowadzi, lub […]

FU

FU

Nowe zasady udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jeśli zastanawiasz się, na jakich zasadach obecnie udzielana jest pomoc publiczna w formie gwarancji w ramach Podziałania 3.2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nie zwlekaj ze sprawdzeniem aktualnych zasad. W ostatnim czasie wiele się zmieniło, a zmiany nie pozostaną bez wpływu na projekty unijne. Obecnie poszerzono zakres gwarancji udzielanych przez Bank […]