Jak zaprezentować swoją organizację we wniosku o dofinansowanie.Oprócz pomysłu na projekt, opisu działań, harmonogramu i budżetu we wnioskach zwykle są pola pozwalające na opis organizacji. Z praktyki wiemy, że zwykle lądują tam gotowe opisy na zasadzie „kopiuj – wklej”. Z naszego doświadczenia jako ekspertów oceniających projekty dla IZ, chcemy pokazać Wam, jak ważne są informacje, które powinny się w nich znaleźć widać dopiero wtedy, kiedy się taki wniosek ocenia.

Na naszych szkoleniach pokazujemy wam, jak ważne i cenne dla powodzenia waszego projektu, jest dobre opisanie potencjału Beneficjenta. Wielokrotnie słyszymy od uczestników szkoleń, że nikt, wcześniej nie zwracał im uwagi jak istotne są to informacje. Tym bardziej, że szkolenie prowadzi ekspert merytoryczny Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi. Ekspert zwraca uwagę na wiele ważnych zapisów w dokumentacji aplikacyjnej, wskazując praktyczne rozwiązania, które przyczyniają się do lepszej oceny projektów.

Cele w projekcie

Na każdym szkoleniu uczą nas, że cele powinny być SMART

  • Specific – Konkretne
  • Measurable – Mierzalne
  • Achievable – Osiągalne
  • Realistic – Realne
  • Time-bound – Określone w czasie

To, czy rzeczywiście takie są, wynika przede wszystkim z opracowanej przez nas logiki interwencji, według której chcemy złagodzić jakiś problem społeczny.

Na etapie oceny istnieje możliwość zweryfikowania celów pod względem tego, jak ułożone są w ciągu przyczynowo-skutkowym i jak zaplanowane są w czasie. Ale oceniający nie są w stanie oglądając sam cel ocenić, czy jest on osiągalny. W niektórych rozwinięciach akronimu SMART pojawiają się inne propozycje słów, ale zawsze jest tam jedna, odpowiedzialna za możliwość osiągnięcia celu. Ocena osiągalności możliwa jest, jeśli znamy szerszy kontekst na który składają się przede wszystkim doświadczenia i potencjał organizacji. A te poznamy jeśli… są dobrze opisane we wniosku.

Co pisać, żeby pokazać swój potencjał

W każdym wniosku o dofinansowanie znajdziemy pola gdzie możemy zaprezentować swoją organizację. Pamiętajmy, że to, co powinno się w nich znaleźć zawsze powinno być zmodyfikowane pod opisany we wniosku projekt. Zawarte w nich informacje powinny pokazywać potencjał organizacji pod kątem tych działań, które opisaliśmy w projekcie. Dobrym porównaniem jest pisanie CV podczas poszukiwania pracy. Czy aplikując się na stanowisko związane z obsługą klienta będziemy pisali o pracy dorywczej na budowie? Naszemu potencjalnemu pracodawcy nic to nie powie – albo w najgorszym wypadku powie, że nie mamy odpowiedniego doświadczenia. Natomiast jeśli aplikujemy do firmy budowlanej, to takie doświadczenie będzie naszym atutem. Podobnie z naszą ofertę – możemy wymienić dużo projektów, które dotychczas realizowaliśmy, pokazać dorobek naszych specjalistów, ale jeśli nie będzie on pasował do opisanych w projekcie działań, to eksperci mogą ocenić cele jako nieosiągalne z powodu braku doświadczenia organizacji.

O czym pisać

Jeśli mam ograniczyć się do kluczowych dla projektu informacji, to niestety część z naszego dorobku nie zostanie zaprezentowana we wniosku. To nic nie szkodzi samemu projektowi – ważna jest jakość, niż ilość. Organizacja, która aplikuje o fundusze na realizację projektu ogólnopolskiego i już raz taki projekt z sukcesem zrealizowała, ma większe szanse na otrzymanie ogólnopolskiego grantu, niż organizacja, która zrealizowała 5 projektów ograniczających się do własnego podwórka. W pierwszej kolejności wpisujemy więc twarde dane, które pozostały nam po przeanalizowaniu podobnych zadań realizowanych dotychczas przez naszą organizację. Może okazać się, że są w naszym przekonaniu niewystarczające do obronienia naszego pomysłu na projekt. Są sposoby, żeby pokazać nasze doświadczenie, skupiając się nie tylko na zasobach własnych organizacji, ale na tych, do których organizacja ma dostęp – bo potencjał organizacji, to nie tylko to, co zamyka się w 4 ścianach biura, ale to także ludzie i otoczenie.

Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego

Kadra, to nie tylko pracownicy organizacji. To także:

  • członkowie organizacji, na doświadczeniach których możemy bazować i których możemy w tym punkcie uwzględnić,
  • wolontariusze, szczególnie ci, którzy dzielą się w ramach wolontariatu swoją wiedzą i kompetencjami,
  • eksperci, z którymi możemy skonsultować nasze działania;

Kompetencje tych osób, to nie tylko te kompetencje, których na co dzień doświadczamy w organizacji, ale także wszystkie te, które wynieśli oni ze swojego dotychczasowego życia zawodowego. Jest to bardzo istotne, kiedy w opieraniu się na wolontariuszach – warto znać ich wszystkie kompetencje.

Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

To nie tylko biuro i sprzęt organizacji. To także:

  • możliwość nieodpłatnego pozyskania lokali i usług od innych podmiotów – na przykład sale szkoleniowe nieodpłatnie udostępniane przez gminę,
  • możliwość nieodpłatnego wypożyczenia lub korzystania ze sprzętu lokalnych partnerów (nie partnerów projektu), inkubatorów, organizacji parasolowych czy zaprzyjaźnionych ngo;

 

Podsumowanie.

Tak skonstruowany opis powinien współgrać z opisanym wcześniej projektem. Podczas oceny możliwości jego realizacji ekspert będzie potrafił, z łatwością stwierdzić, że albo potencjał żyje w organizacji, albo jest w zasięgu osób, które będą ten projekt realizowały.

Jedynym mankamentem tego sposobu opisu jest całkowita rezygnacja z pisania za pomocą kopiuj-wklej, czyli przy każdym nowym wniosku czeka nas kolejna analiza potencjału, otoczenia i doświadczeń nas i naszego otoczenia. Ale jeśli ten punkt ma zaważyć na tym, czy otrzymamy dofinansowanie, to chyba takie działanie jest tego warte.

Więcej tego typu praktycznych wskazówek poznacie na szkoleniach pn: