Kurs „Specjalista ds. Funduszy Europejskich 2014 – 2020”


class_schedule
 

Chcesz uzyskać dotacje, ale zastanawiasz się, z jakich programów możesz skorzystać?

Nie masz czasu na długotrwałe studia podyplomowe?

Nie wiesz, jakie są procedury ubiegania się o dotacje europejskie?

Chciałbyś wiedzieć, jak perfekcyjnie napisać wniosek i sprawnie rozliczyć projekt?

Przyjdź do nas, wskażemy Ci – krok po kroku, w praktycznej formie – jak bezpiecznie sięgnąć po dofinansowanie zewnętrzne!


Zdobądź nowy zawód !

Zostań Specjalistą ds. funduszy europejskich i skutecznie pozyskuj dotacje !

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjną ofertę – 48-godzinny Kurs specjalistyczny „Specjalista ds Funduszy Europejskich 2014 – 2020”. Naszym głównym celem jest zaproponowanie naszym klientom kompleksowej usługi szkoleniowej, w wyniku której osoby uczestniczące w kursie nabędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego poruszania się w obszarze funduszy europejskich. Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową i profesjonalną usługę szkoleniową, gwarantującą pełne przeszkolenie w zakresie dostępnych obecnych programów operacyjnych, założeń ogłaszanych konkursów, wstępnej oceny szans projektów oraz skuteczne przygotowanie projektów w Generatorze Wniosków o dofinansowanie.

Kurs kierujemy do przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej jak również organizacji pozarządowych, a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Istotną zaletą naszego kursu, wartą podkreślenia jest kumulacja, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy „pozyskiwaniem dotacji unijnych”.

 

Nasz program kursu został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń naszych ekspertów. Podczas wielu szkoleń prowadzonych w ramach Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej często wskazywano na potrzebę przygotowania oferty szkolenia prezentującego pełen zakres wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania projektami unijnymi w perspektywie 2014 – 2020. Kursanci poznają metody oceny projektów oraz otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentacje samodzielnie, bez udziału firm trzecich.

 


W trakcie intensywnego kursu przekazywana jest wiedza dotycząca pozyskiwania i realizowania projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Zajęcia obejmują swym zakresem sześć bloków tematycznych:
 • Nowy Okres Programowania 2014 – 2020 – podstawowa charakterystyka wprowadzonych zmian.
 • Zarządzanie projektem unijnym. Przygotowanie wstępnego zarysu projektu oraz proces ubiegania się o dotację w latach 2014-2020
 • Kwalifikowalność projektów i wydatków w Nowym Okresie Programowania 2014-2020
 • Aplikowanie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Pisanie wniosków o dofinansowanie – od propozycji do wykonania projektu
 • Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.

W trakcie zajęć typu warsztatowego słuchacze mają możliwość nabycia umiejętności w zakresie analizy dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego, analizy wytycznych, kwalifikowalności wydatków i projektów, przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi/zasadą konkurencyjności.


Poniżej szczegółowy program kursu obejmującego 6 dni szkoleniowych (48 godzin):

WID_Szczegółowy program Kursu Specjalista ds. funduszy europejskich 2014-2020

Kurs przewidziany jest na sześć bloków tematycznych, które będą realizowane w ciągu 6 dni szkoleniowych (sobota – niedziela). Istnieje możliwość zorganizowania kursu w ciągu dni roboczych.


Wykładowcy:

Eksperci i praktycy ds. funduszy europejskich w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,  studium wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych czy też prawa zamówień publicznych.

UWAGA: Istnieje możliwość kontaktu z naszymi ekspertami, prowadzącymi Kurs, celem rozwiania wątpliwości co do zakresu szkolenia oraz kompetencji wykładowcy. Przy okazji pragniemy poinformować, że pozyskiwanie dotacji unijnych to wiedza na tyle specjalistyczna, że wysoce nieodpowiedzialne jest jej wykładanie przez osoby nie związane wyłącznie z tą dziedziną i nie piszące wniosków zawodowo.


Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników kompleksowej wiedzy nt.:

 • funduszy unijnych i możliwych do realizacji rodzajów projektów w ramach programów operacyjnych;
 • zasad aplikowania o środki unijne;
 • zasad realizacji i rozliczania projektów unijnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.
 • 48 godzin szkoleniowych z praktykami z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy UE.
 • kurs prowadzą doświadczeni eksperci/konsultanci, którzy posiadają doświadczenie w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych wg. nowych wymagań Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi, w tym znajomości nowych generatorów wniosków.

W trakcie udziału w naszymi Kursie:

 • pokazujemy, jak przygotować się do realizacji projektu europejskiego wskazując praktyczne informacje i przykłady celem zwiększenia szans na dofinansowanie;
 • wskazujemy, jak zaplanować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie (PCM);
 • wskazujemy błędy i nieprawidłowości skutkujące zwrotem dotacji, których należy bezwzględnie unikać;
 • prezentujemy metodykę PCM w obszarze zarządzania projektami;
 • małe grupy szkoleniowe umożliwiające praktyczne konsultacje z prowadzącym przez każdego z uczestników;
 • wykwalifikowana kadra trenerska;
 • imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
 • kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Ponadto prowadzący zwróci Państwa uwagę na szereg istotnych elementów: od stylistyki sformułowań używanych do pisania wniosku, poprzez aspekty prawne, po konstrukcję dokumentów finansowych i technicznych załączanych do wniosku. Wskaże skutki podjętych decyzji oraz pułapki, którym łatwo ulec „poszukując punktów” i ich konsekwencje (z reguły nieprzyjemne i pojawiające się podczas kontroli w „okresie trwałości”).

Najważniejszą korzyścią ze szkolenia jest poznanie przez uczestników uniwersalnych zasad możliwych do stosowania w procesie aplikowania o środki z różnych funduszy, bez ukierunkowania na jedno konkretne źródło dotacji.


Metody prowadzenia kursu:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu z omówieniem przykładów z życia połączonego z prezentacją multimedialną, warsztatów praktycznych i dyskusji. Istotnym elementem szkolenia jest możliwość praktycznego opracowania wniosku o dofinansowanie na podstawie przygotowanej koncepcji, dzięki czemu znacząco podniesiony jest poziom dydaktyczny szkolenia. Sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego jest dynamiczny, interesujący dla słuchaczy, zachęcający do dyskusji i wysoko oceniany przez uczestników. Wysokie kompetencje trenerskie powiązane z umiejętnością pracy z osobami dorosłymi pozytywnie podnoszą atrakcyjność szkolenie. Wykład 50%, warsztaty 40%, dyskusja 10%. 


Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do  osób włączonych w proces:

 • sporządzania wniosku o dofinansowanie w zakresie merytorycznym, technicznym i finansowym (treść, dokumentacja, załączniki),
 • planowania przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
 • zarządzania, realizacją i rozliczania przedsięwzięcia.

Zapraszamy do udziału w naszym kursie szczególnie:

 • pracowników administracji publicznej;
 • głównych księgowych;
 • kierowników działów finansowo – księgowych;
 • członków zespołów projektowych;
 • osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
 • pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
 • osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program merytoryczny został przygotowany jest tak, aby w szkoleniu mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy którzy nie realizowali projektów unijnych.


Miejsce realizacji kursu:

Wrocław – W ramach tej ceny otrzymują Państwo materiały szkoleniowe, wyżywienie, przerwy kawowe i imienny certyfikat z dokładnym programem kursu.


Koszt kursu:

Koszt uczestnictwa w sześciodniowym kursie specjalistycznymi obejmującym 48 godzin szkoleniowych wynosi:

 • 1 990,00 zł netto/osobę

UWAGA ! Stosujemy stawkę VAT zwolniony ! – Jeśli szkolenia doskonalące kwalifikacje zawodowe pracowników administracji publicznej, zakładów budżetowych i jednostek budżetowych są finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. Aby móc zastosować tę korzystniejszą stawkę VAT prosimy zaznaczyć stosowne oświadczenie o opłaceniu szkolenia ze środków publicznych zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

Istnieje możliwość abyś skorzystał z dofinansowania udziału w naszym szkoleniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości nawet 100% kosztówwięcej tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt elektroniczny (kontakt@wid.edu.pl) lub telefoniczny (0 783 443 819)


Zapisy:

Telefonicznie: 0 783 443 819

E-mail: szkolenia@wid.edu.pl

Przez formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz zgłoszeniowy