Oferta szkoleniowa


Wykaz najbliższych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez naszą firmę.

Lp. Nazwa Data Miejsce Cena
1 Warsztaty – Jak skutecznie napisać i rozliczyć projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków UE 2014 – 2020 (2 dni) 7 – 8 grudnia   Karpacz 699,00
2 Szkolenie – Nowe zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020 11 grudnia  Wrocław 240,00
3 Szkolenie – Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej 10 stycznia   Wrocław 350,00
4 Warsztaty – Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 17 stycznia  Wrocław 390,00
5 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 19 stycznia Wrocław 370,00
6 Kurs Specjalista ds. Funduszy Europejskich 2014 – 2020 (6 dni) 27-28.01,

03-04.02,

10-11.02

 Warszawa 1990,00
7 Ochrona danych osobowych w instytucjach publicznych 21 luty  Warszawa 399,00

 Opinie uczestników szkoleń:

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Doskonała forma prowadzenia zajęć warsztatowych. Wykładowca przekazał bardzo dużo istotnych informacji  dotyczących skutecznego przygotowania projektów. Doskonała praca z „Generatorem wniosków”. Polecam szkolenie (…)” – Bożena
„Bardzo dobre szkolenie oraz profesjonalny wykładowca, mówiący językiem zrozumiałym dla laika. Sądzę ze 80% wiedzy pozyskałam jako dyletant w tym zakresie” – Główna Księgowa
„Trafnie dobrane tematy szkolenia, poprawnie rozłożone akcenty, równowaga: wiedza/praktyka” – Józef – Prezes 
„Szkolenie bardzo przydatne dla osób stanowiących o rozwoju firmy. Wskazuje główne obszary strategiczne przy realizacji strategii firmy z udziałem dofinansowania ze środków UE” – Marek – Członek Zarządu
„Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 100%. Usystematyzowałem swoją wiedzę o funduszach unijnych. Potrafię przygotować wniosek o dofinansowanie – wiem na co zwrócić uwagę.” – Adam – właściciel małej firmy.

Zgłoszenie na szkolenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wrocławską Inicjatywą Doradczą a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z warunkami ujętymi w formularzu zgłoszeniowy i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Ze względów organizacyjnych liczymy, że gotowość udziału w szkoleniu zadeklarują Państwo najdalej 5 dni przed jego terminem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy jednak przygotowani również na zgłoszenia „w ostatniej chwili”.


Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej wskazane w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu. Istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu jednodniowym na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Organizatora wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej o otrzymaniu informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji po tym terminie Wrocławska Inicjatywa Doradcza zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu kilkudniowym na 14 lub mniej dni przed planowanym terminem szkolenia WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie.


Odwołanie szkolenia

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Wypełnij formularz zgłoszeniowy