Oferta szkoleniowa


Wykaz najbliższych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez naszą firmę. Zobacz program szkolenia – sam oceń czy szkolenie jest faktycznie interesujące.

Lp. Nazwa Data Miejsce Cena (netto)
1 Warsztaty – Jak skutecznie napisać i rozliczyć projekt inwestycyjny dofinansowany ze środków UE 2014 – 2020 (2 dni) w przygotowaniu   w przygotowaniu w przygotowaniu
2 Szkolenie – Nowe zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020 j.w  j.w j.w
3 Szkolenie – Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej j.w j.w j.w
4 Warsztaty – Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 j.w j.w j.w
5 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020. j.w j.w j.w
6 Kurs Specjalista ds. Funduszy Europejskich 2014 – 2020 (3 weekendy = 6 dni) j.w j.w j.w
7 Ochrona danych osobowych w instytucjach publicznych j.w j.w j.w
8 Kwalifikowalność VAT w projektach – z punktu widzenia beneficjenta i kontrolującego – NOWOŚĆ ! 21.06.2018 Wrocław 450,00

 Opinie uczestników szkoleń:

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Doskonała forma prowadzenia zajęć warsztatowych. Wykładowca przekazał bardzo dużo istotnych informacji  dotyczących skutecznego przygotowania projektów. Doskonała praca z „Generatorem wniosków”. Polecam szkolenie (…)” – Bożena
„Bardzo dobre szkolenie oraz profesjonalny wykładowca, mówiący językiem zrozumiałym dla laika. Sądzę ze 80% wiedzy pozyskałam jako dyletant w tym zakresie” – Główna Księgowa
„Trafnie dobrane tematy szkolenia, poprawnie rozłożone akcenty, równowaga: wiedza/praktyka” – Józef – Prezes 
„Szkolenie bardzo przydatne dla osób stanowiących o rozwoju firmy. Wskazuje główne obszary strategiczne przy realizacji strategii firmy z udziałem dofinansowania ze środków UE” – Marek – Członek Zarządu
„Szkolenie spełniło moje oczekiwania w 100%. Usystematyzowałem swoją wiedzę o funduszach unijnych. Potrafię przygotować wniosek o dofinansowanie – wiem na co zwrócić uwagę.” – Adam – właściciel małej firmy.

Zgłoszenie na szkolenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wrocławską Inicjatywą Doradczą a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z warunkami ujętymi w formularzu zgłoszeniowy i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Ze względów organizacyjnych liczymy, że gotowość udziału w szkoleniu zadeklarują Państwo najdalej 7 dni przed jego terminem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów jesteśmy jednak przygotowani również na zgłoszenia „w ostatniej chwili”.


Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej wskazane w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej w terminie do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu. Istnieje możliwość wystawienia faktury pro-forma, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Organizatora wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej o otrzymaniu informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia (także w przypadku nie powiadomienia organizatora o rezygnacji) Zamawiający zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia na rzecz Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej.


Odwołanie szkolenia

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Wypełnij formularz zgłoszeniowy