Ostatnia szansa na wysokie dofinansowanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą pod Wrocławiem.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) Dobra Widawa działająca na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków

od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. od 9:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 9 marca 2020 r. – do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

Forma wsparcia – refundacja

Minimalna wartość operacji – 50 000,00 zł

Intensywność pomocy – 70% kosztów kwalifikowalnych

Limit środków w ramach naboru – 300 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia I

Wnioskodawcy

  • Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą, znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa,
  • Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Dobra Widawa.

Jeśli jesteś zainteresowaniem aplikowaniem do tego konkursu zapraszamy do współpracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych i późniejszym rozliczaniu projektów inwestycyjnych. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel 0 783 443 819 lub można wysłać zapytanie drogą elektroniczną na adres kontakt@wid.edu.pl