Ogłoszono konkurs dla Wrocławian na dofinansowanie do wymiany pieców (w tym solary)


 f12119336

Gmina Wrocław ogłosiła nabór wniosków o udzielanie dotacji w ramach programu KAWKA I i II na: likwidację pieców węglowych i ich wymianę na instalacje gazowe, elektryczne czy solary.

Wrocławianie rezygnując z ogrzewania węglem mogą również uzyskać dofinansowanie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dopłaty dla mieszkańców są możliwe dzięki wsparciu z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu. – Ze stolicy Dolnego Śląska dzięki realizacji KAWKI I i II do końca roku 2018 zniknie w sumie około dwa tysiące pieców opalanych węglem – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

We Wrocławiu i w regionie mimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu. Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddychania czy nowotworów. Dotację w aktualnym naborze mogą pozyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

W tym roku likwidację pieców węglowych przeznaczono łącznie ponad 12,5 mln złotych, w tym ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu ponad 11 mln złotych. Wnioski można składać do 30.09.2016 r. w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław (pok. 403) lub przesłać na ten adres pocztą. Łączna wartość zaplanowanego wsparcia finansowego NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach KAWKI I i II w naszym regionie to 65,6 mln zł (w tym Wrocław 44 mln złotych).

Program KAWKA jest realizowany przez gminy: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Szczawno-Zdrój, Nowa Ruda i Świdnica. W wyniku realizacji I i II edycji programu na Dolnym Śląsku zmniejszy się emisja dwutlenku węgla o 7,5 tysiąca ton w ciągu roku. Do powietrza trafi także mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 o 56 ton i PM2,5 o 53 ton w ciągu roku.

W październiku ubiegłego roku został ogłoszony nabór na III edycję KAWKI. Przystąpiły do niej gminy: Wrocław, Legnica, Dzierżoniów i Nowa Ruda. Łącznie gminy zawnioskowały o kwotę ponad 15,4 mln złotych.

Więcej informacji o naborze.

Masz pytania skontaktuj się z nami, postaramy się pomóc.

Źródło: www.wfosigw.wroclaw.pl