Archiwum dnia: 30 listopada 2015


Pomoc publiczna przy projektach rewitalizacyjnych 2014–2020

Projekty rewitalizacyjne zawierają w sobie różne rodzaje inwestycji, m.in. w zakresie infrastruktury lokalnej, kultury czy sportu i rekreacji. W każdym z tych przypadków zmieniło się podejście Komisji Europejskiej do pomocy publicznej. Według definicji zawartej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR), rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i […]


RPO WD 2014 – 2020: aktualizacja „Harmonogramu składania wniosków na rok 2015 i 2016”

W dniu 23 listopada br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zmiany „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie” w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016. Kolejne harmonogramy będą sporządzane i zamieszczane do publicznej wiadomości do dnia 30 listopada każdego roku i zawierać będą zestawienie naborów, […]