Szkolenia


Jak skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie – dlaczego powinieneś poznać „dobre praktyki”?

    Czy wiesz, że Polsce przyznano kwotę 80 mld Euro na dofinansowanie projektów, których celem będzie wdrażania tzw. „polityki spójności”?. Obecnie jesteśmy na półmetku wydatkowania tych środków. Wiele firm planując inwestycje zastanawia się nad formami jej finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Wiedza na […]


Jak wypełnić poprawnie wniosek o dofinansowanie krok po kroku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Proces przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej to działania w ściśle określonych ramach prawnych oraz z użyciem przygotowanych do tego celu specjalnych narzędzi. Każda instytucja grantodawcza niezależnie od profilu działania opracowuje i dostosowuje do swoich potrzeb odpowiednie narzędzia dla wnioskujących o dotację. W przypadku niesystematycznej lub bardzo […]


Przekonaj się, jak uniknąć błędów i odnieść sukces. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Beneficjenci często popełniają błędy, które mogą zaważyć na powodzeniu projektu. Znajomość występujących nieprawidłowości oraz pomyłek we wnioskach może być dla Ciebie wskazówką, na jakie trudności możesz napotkać w procesie ubiegania się o środki unijne. Taka świadomość wpłynie także na motywację do lepszego przygotowania się do procedury związanej z uzyskaniem środków […]


STARTUJE FUNDUSZ „POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”

Inwestuj w rozwój, znajdź lepszą pracę i otrzymaj zwrot części kosztów! Chcesz się kształcić? Szukasz nowych możliwości rozwoju? Masz dość swojej pracy? A może po prostu chcesz spróbować czegoś nowego? Właśnie pojawiła się szansa, dzięki której marzenia staną się rzeczywistością. Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowego narzędzia nastawionego na kształcenie ustawiczne. […]


Dolny Śląsk: rekordowe fundusze na kursy i szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Źródło: www.portalsamorzadowy.pap.pl „Krajowy Fundusz Szkoleniowy to specjalny limit finansowy przeznaczony dla pracodawców na wsparcie kadr. To pracodawcy decydują na jakie kursy, szkolenia czy też studia wyślą swoich pracowników. A są to standardowe kursy językowe, obsługi maszyn i urządzeń, ale też np. kursy architektoniczne, czy opiekuna w żłobkach. – Maleje liczba […]


Szukasz dotacji na założenie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku?

Na stronach Dolnośląskiego Woj. Urzędu Pracy zamieszczony został wykaz podmiotów – organizacji które otrzymały dofinansowanie w ramach POWER Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Możliwość uczestniczenia w tych projektach, daje wam możliwość na uzyskanie wsparcia w zakresie szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego oraz dotacji na założenia […]


Jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie…..

Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej konieczne jest rozgraniczenie pojęcia wniosku oraz projektu. Projekt należy rozumieć jako przedsięwzięcie, które realizuje beneficjent, aby osiągnąć założone cele. Dane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu dofinansowania. Największy wpływ na kształt projektu ma beneficjent. Ważnym elementem […]


Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Obecnie trwa ponad 30 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie można zdobyć na projekty związane m.in. z edukacją, aktywizacją zawodową czy tworzeniem nowych miejsc w przedszkolach. Ogłoszone nabory obejmują między innymi działania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie dodatkowych zajęć, programy stypendialne, szkolenia dla nauczycieli, projekty […]


Szacowanie wartości zamówienia wg Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5.3 pkt 4) podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, szacują wartość zamówienia publicznego w odniesieniu do danego projektu. Z kolei podmioty zobowiązane do stosowania […]


Nowe szkolenie specjalistyczne z zakresu Ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Od 04 stycznia 2016 roku wprowadziliśmy do naszej oferty, nowe atrakcyjne szkolenie specjalistyczne dla wszystkich zainteresowanych realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 pn „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 […]


Szkolenie dla wnioskodawców programu Inicjatywy obywatelskie.

Poważnie rozważasz możliwość przygotowania projektu w ramach Programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju (konkurs 2015)? Jeśli tak, to zapraszamy Was do udziału w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakresem szkolenia będzie: przedstawienie zasad dofinansowywania projektów dot. inicjatyw obywatelskich -nowy program priorytetowy; obsługa GWD […]


Ruszyły pierwsze nabory wniosków – już czas na szkolenia z zakresu RPO WD 2014 – 2020.

We wrześniu 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W tym momencie rozpoczęte zostały nabory wniosków w ramach działań: Działania 1.5 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny/ZITy” W ramach konkursu dofinansowanie mogą […]


Nowe szkolenie Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej z zakresu kwalifikowalności wydatków 2014 – 2020.

Wrocławska Inicjatywy Doradcza prezentuje Państwu kolejne interesujące szkolenie, tym razem z zakresu kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest zaplanowane w terminach 07.11.2015 oraz 13.11.2015 we Wrocławiu. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie ( których informowaliśmy […]


Zapraszamy na atrakcyjne szkolenie prezentujące RPO dla Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.

Od kilku miesięcy potencjalni Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 mogą przygotowywać się do aplikowania o środki w ramach tego programu. Jednak znajomość samego Programu Operacyjnego jest niewystarczająca aby myśleć o sukcesie w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego. W związku z prośbami i zapytaniami z Państwa […]


Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie. W związku z wieloletnim doświadczeniem praktycznym związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne przygotowaliśmy wykaz najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o dofinansowanie. Wiedzą tą dzielimy się z uczestnikami naszego szkolenia „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE W OKRESIE 2014 – 2020 NA […]