Szkolenia


STARTUJE FUNDUSZ „POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”

Inwestuj w rozwój, znajdź lepszą pracę i otrzymaj zwrot części kosztów! Chcesz się kształcić? Szukasz nowych możliwości rozwoju? Masz dość swojej pracy? A może po prostu chcesz spróbować czegoś nowego? Właśnie pojawiła się szansa, dzięki której marzenia staną się rzeczywistością. Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowego narzędzia nastawionego na kształcenie ustawiczne. […]

f5118848

Business-Team

Dolny Śląsk: rekordowe fundusze na kursy i szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Źródło: www.portalsamorzadowy.pap.pl „Krajowy Fundusz Szkoleniowy to specjalny limit finansowy przeznaczony dla pracodawców na wsparcie kadr. To pracodawcy decydują na jakie kursy, szkolenia czy też studia wyślą swoich pracowników. A są to standardowe kursy językowe, obsługi maszyn i urządzeń, ale też np. kursy architektoniczne, czy opiekuna w żłobkach. – Maleje liczba […]


Szukasz dotacji na założenie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku?

Na stronach Dolnośląskiego Woj. Urzędu Pracy zamieszczony został wykaz podmiotów – organizacji które otrzymały dofinansowanie w ramach POWER Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Możliwość uczestniczenia w tych projektach, daje wam możliwość na uzyskanie wsparcia w zakresie szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego oraz dotacji na założenia […]

f5119272

Jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie…..

Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej konieczne jest rozgraniczenie pojęcia wniosku oraz projektu. Projekt należy rozumieć jako przedsięwzięcie, które realizuje beneficjent, aby osiągnąć założone cele. Dane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu dofinansowania. Największy wpływ na kształt projektu ma beneficjent. Ważnym elementem […]


Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Obecnie trwa ponad 30 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie można zdobyć na projekty związane m.in. z edukacją, aktywizacją zawodową czy tworzeniem nowych miejsc w przedszkolach. Ogłoszone nabory obejmują między innymi działania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie dodatkowych zajęć, programy stypendialne, szkolenia dla nauczycieli, projekty […]

pieniadze

6

Szacowanie wartości zamówienia wg Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5.3 pkt 4) podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, szacują wartość zamówienia publicznego w odniesieniu do danego projektu. Z kolei podmioty zobowiązane do stosowania […]


Nowe szkolenie specjalistyczne z zakresu Ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Od 04 stycznia 2016 roku wprowadziliśmy do naszej oferty, nowe atrakcyjne szkolenie specjalistyczne dla wszystkich zainteresowanych realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 pn „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 […]

1047 itok=lAIV966LL

f5119112

Szkolenie dla wnioskodawców programu Inicjatywy obywatelskie.

Poważnie rozważasz możliwość przygotowania projektu w ramach Programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju (konkurs 2015)? Jeśli tak, to zapraszamy Was do udziału w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakresem szkolenia będzie: przedstawienie zasad dofinansowywania projektów dot. inicjatyw obywatelskich -nowy program priorytetowy; obsługa GWD […]


Ruszyły pierwsze nabory wniosków – już czas na szkolenia z zakresu RPO WD 2014 – 2020.

We wrześniu 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił pierwsze nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W tym momencie rozpoczęte zostały nabory wniosków w ramach działań: Działania 1.5 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny/ZITy” W ramach konkursu dofinansowanie mogą […]

training-1

business meeting room

Nowe szkolenie Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej z zakresu kwalifikowalności wydatków 2014 – 2020.

Wrocławska Inicjatywy Doradcza prezentuje Państwu kolejne interesujące szkolenie, tym razem z zakresu kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest zaplanowane w terminach 07.11.2015 oraz 13.11.2015 we Wrocławiu. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie ( których informowaliśmy […]