Daily Archives: 26 września 2015


Zapraszamy na atrakcyjne szkolenie prezentujące RPO dla Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.

Od kilku miesięcy potencjalni Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 mogą przygotowywać się do aplikowania o środki w ramach tego programu. Jednak znajomość samego Programu Operacyjnego jest niewystarczająca aby myśleć o sukcesie w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego. W związku z prośbami i zapytaniami z Państwa […]