kwalifikowalność


UWAGA – WAŻNE – Baza konkurencyjności dla EFRR – portal dla publikacji ogłoszeń PZP/zapytań ofertowych.

Dzielimy się z Wami bardzo ważną informacją, którą pozyskaliśmy w ostatnich dniach, która może mieć decydujące znaczenia przy ocenie kwalifikowalności ponoszonych przez Was wydatków w ramach swoich projektów. Od 07 grudnia 2015 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie platforma internetowa na której zgodnie z założeniami „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2014 […]


Nowe szkolenie Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej z zakresu kwalifikowalności wydatków 2014 – 2020.

Wrocławska Inicjatywy Doradcza prezentuje Państwu kolejne interesujące szkolenie, tym razem z zakresu kwalifikowalności wydatków na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie jest zaplanowane w terminach 07.11.2015 oraz 13.11.2015 we Wrocławiu. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie ( których informowaliśmy […]