Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego


pieniadzeObecnie trwa ponad 30 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie można zdobyć na projekty związane m.in. z edukacją, aktywizacją zawodową czy tworzeniem nowych miejsc w przedszkolach.

Ogłoszone nabory obejmują między innymi działania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie dodatkowych zajęć, programy stypendialne, szkolenia dla nauczycieli, projekty obejmujące opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami, doradztwo zawodowe oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Oprócz tego można składać wnioski dotyczące projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym budowę nowych lub rozbudowę istniejących przedszkoli.

 Można też dostać dofinansowanie na poszerzenie oferty edukacyjnej działających placówek, ze szczególnym uwzględnieniem integracji dzieci niepełnosprawnych. Natomiast Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs na projekty dotyczące tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, aby wesprzeć rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić na rynek pracy.

Ponad 40 mln złotych przeznaczono na projekty dotyczące tzw. wykluczenia społecznego, związane z aktywizacją i integracją osób niepełnosprawnych czy osób o niskich kompetencjach społecznych i zawodowych. Pieniądze w ramach tego konkursu przeznaczone są np. na dofinansowanie miejsc pracy, szkolenia zawodowe czy dofinansowanie pracy asystentów i wolontariuszy, trenerów zawodowych, lokalnych animatorów kultury.

W trwających konkursach ogłoszonych przez DWUP można składać wnioski na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, obejmujące doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki zawodowe, programy pomostowe czy projekty wspierające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Trwa również nabór wniosków w zakresie szkoleń dotyczących technologii informatyczno-komunikacyjnych i języków obcych dla osób po 50. roku życia oraz o niskich kwalifikacjach. Do rozdysponowania tylko w ramach tego naboru jest ponad 13 mln zł.

– Z dofinansowania mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, związki pracodawców, samorządy i ich jednostki, organizacje pozarządowe, szkoły, szpitale. Natomiast działania tych instytucji będą miały bezpośredni wpływ na poprawę życia mieszkańców naszego województwa, a o to nam chodzi – mówi Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska.

W marcu planowanych jest kolejnych kilkanaście naborów wniosków, w tym między innymi na projekty związane z efektywnością energetyczną (OZE, termomodernizacje, wysokosprawna kogeneracja). Ogłoszone zostaną również kolejne konkursy na projekty edukacyjne i działania związane z aktywizacją osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Poziom dofinansowania w konkursach sięga nawet 95 procent wartości projektu.

W ramach RPO na lata 2014-2020 do rozdysponowania w sumie jest ponad 9 mld złotych. Środki rozlokowane są w ramach 10 osi priorytetowych dotyczących obszarów takich jak rynek pracy, włączenie społeczne, transport, ochrona środowiska czy rozwój przedsiębiorstw.

Harmonogram oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich naborów dostępne są na stronie internetowej rpo.dolnyslask.pl

Jeśli szukasz ciekawego i praktycznego szkolenia, podczas którego dowiesz się jak skutecznie pozyskać dotacje na projekty w ramach RPO WD oraz jak poradzić sobie z Generatorem Wniosków RPO WD 2014-2020 zapraszamy na nasze praktyczne zajęcia w formule warsztatowej,więcej w linku:

www.wid.edu.pl/szkolenia

Najbliższe szkolenie wyjazdowe w Karpaczu 31.03-01.04.2016

Źródło:

http://www.strefabiznesu.gazetawroclawska.pl/artykul/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-z-regionalnego-programu-operacyjnego

Ponadto zobacz artykuł Polskiego Radia dotyczący Generatora Wniosków RPO WD 2014-2020 „Generator nie Generuje?” :

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/50727/Generator-nie-generuje