Archiwum dnia: 3 czerwca 2015


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wiadomości dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Już wkrótce do wzięcia będzie nawet 23 000 zł, 50 000 zł, a nawet 100 00 zł. Już w najbliższych dniach powinny zostać uruchomione pierwsze środki pieniężne przeznaczona na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z nowej perspektywy unijnej. Dostępne będą […]


PILNE ! – Harmonogram konkursów w ramach RPO Woj. Lubuskiego 2014 – 2020

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – NADSZEDŁ CZAS NA KONKURSY W RAMACH RPO WL 2014 – 2020 – pierwszy konkurs już 17.06.2015 W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020. Przyjęcie dokumentu nastąpiło zaraz po informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej […]