Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 !!!


wid-logoDzisiaj dzielimy się z wami najnowszą informacją którą udało nam się pozyskać w zakresie najbliższych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z „Harmonogramem naboru wniosków” opublikowanym w lipcu 2015 roku, wiedzieliśmy że pierwsze konkursy dla dolnośląskim przedsiębiorców będą uruchomione w ramach następujących działań:

  • Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R,
  • Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw,
  • Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług dla MŚP 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Jednak obecnie już wiemy, że na 99% konkursy w ramach tych działań będą ogłoszone 30.09.2015 r.

Dodatkowo wiemy, że w ramach w/w konkursów czas na przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie będzie wynosił dla:

  • działania 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R,            60 dni
  • działania 1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw, 60 dni
  • działania 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, tylko 30 dni (!!!)

Tym samym już dzisiaj musicie ostro zabrać się do pracy nad swoimi projektami jeśli poważnie myślicie o pozyskaniu dofinansowania na swoje projekty. Wrocławska Inicjatywy Doradcza i jej eksperci zapraszają wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach w/w działań do współpracy, celem zwiększenia waszych szans na otrzymanie dotacji.