Archiwum dnia: 10 września 2015


Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 !!!

Dzisiaj dzielimy się z wami najnowszą informacją którą udało nam się pozyskać w zakresie najbliższych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z „Harmonogramem naboru wniosków” opublikowanym w lipcu 2015 roku, wiedzieliśmy że pierwsze konkursy dla dolnośląskim przedsiębiorców będą uruchomione w ramach […]