Bez kategorii


Wzór protestu od negatywnej oceny projektu.

Jeśli nie udało się Wam wygrać w walce o środki UE i uważacie, że warto wystąpić do Instytucji Zarządzającej programem z protestem, określonym w Ustawie Wdrożeniowej możemy Wam udostępnić przykładowy wzór takiego protestu. Może być on przydatny w procesie odwoławczym. W przypadku zainteresowania proszę pisać na adres kontatk@wid.edu.pl w tytule […]


Wykaz pierwszych 1 000 projektów zatwierdzonych w Polsce ze środków FE 2014-2020 – poznaj ich opisy

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Listę projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 zatwierdzonych na dzień 31 stycznia 2016. Są to nowe projekty które otrzymały dofinansowanie w ramach Nowego Okresu Programowania. Jak przypomina resort rozwoju, każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym ma obowiązek […]


Pół roku czekają wnioskodawcy na wyniki unijnych konkursów.

Serwis Samorządowy PAP podaje, że nadal średnio pół roku czekają wnioskodawcy na rozstrzygnięcie konkursu o dotacje unijne. Według danych resortu rozwoju najdłużej trwają nabory w programie Rozwój Polski Wschodniej – 194 dni. Spośród regionalnych programów operacyjnych najszybciej są rozstrzygane konkursy w woj. opolskim – średnio w 119 dni, a najwolniej […]


Bony na zasiedlenie mało atrakcyjne dla bezrobotnych

Pracodawcy i agencje zatrudnienia kuszą premiami i urzędowymi bonami relokacyjnymi, by ściągnąć ludzi tam, gdzie brakuje rąk do pracy. Jak donosi „Rzeczpospolita”, setki autokarów i busów dowożą pracowników do zakładów przemysłowych i centrów logistycznych na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Niekiedy nawet z odległości 80-90 kilometrów. Od wiosny […]


Nowe Wytyczne MIR ws projektów z obszaru edukacji

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi Wytycznymi MIR ws projektów z obszaru edukacji. 2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Celem dokumentu jest zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych […]