Bez kategorii


Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów UE.

Każdy projekt finansowany z zewnętrznych źródeł finansowych, zawsze w treści umowy o dofinansowanie nakłada obowiązek na Beneficjenta pomocy, aby dla projektu prowadzony był wyodrębniony kod księgowy lub wyodrębniona ewidencja księgowa. Obowiązek ten jest kluczowym zagadnieniem w celu sprawnej realizacji i rozliczenia projektu. Dodatkowo zakres ten jest w pierwszej kolejności badany […]


Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

  Chcesz zrealizować/realizujesz projekt dofinansowany w perspektywie finansowej 2014–2020. O czym musisz wiedzieć? Przekazanie do instytucji zarządzającej/pośredniczącej w formie elektronicznej cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją projektu nie zwalnia Cię z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i obowiązku udostępniania ich w razie kontroli na miejscu realizacji projektu. W trwającym okresie programowania […]


Problemy z lotniskami nie tylko domeną Polski.

Poniżej artykuł ze strony www.tvn24.pl „Miało być wizytówką niemieckiej stolicy, okazało się problemem. Lotnisko Berlin Brandenburg, które miało zostać otwarte w 2011 r. wciąż jest w budowie, bo podczas testów wykazano ponad 60 tys. usterek. Zdaniem architekta portu, obiekt nigdy nie zostanie oddany do użytku. Materiał magazynu „Polska i Świat”. […]


Zostaliśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych !

Miło nam poinformować, że w dniu 15 marca 2016 roku WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Fakt, ten potwierdza, że prowadzona przez nas działalność szkoleniowa jest na wysokim poziomie spełniającym wymagania rynku pracy. Potwierdza to poziom merytoryczny oraz […]


Wzór protestu od negatywnej oceny projektu.

Jeśli nie udało się Wam wygrać w walce o środki UE i uważacie, że warto wystąpić do Instytucji Zarządzającej programem z protestem, określonym w Ustawie Wdrożeniowej możemy Wam udostępnić przykładowy wzór takiego protestu. Może być on przydatny w procesie odwoławczym. W przypadku zainteresowania proszę pisać na adres kontatk@wid.edu.pl w tytule […]


Wykaz pierwszych 1 000 projektów zatwierdzonych w Polsce ze środków FE 2014-2020 – poznaj ich opisy

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Listę projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 zatwierdzonych na dzień 31 stycznia 2016. Są to nowe projekty które otrzymały dofinansowanie w ramach Nowego Okresu Programowania. Jak przypomina resort rozwoju, każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym ma obowiązek […]


Pół roku czekają wnioskodawcy na wyniki unijnych konkursów.

Serwis Samorządowy PAP podaje, że nadal średnio pół roku czekają wnioskodawcy na rozstrzygnięcie konkursu o dotacje unijne. Według danych resortu rozwoju najdłużej trwają nabory w programie Rozwój Polski Wschodniej – 194 dni. Spośród regionalnych programów operacyjnych najszybciej są rozstrzygane konkursy w woj. opolskim – średnio w 119 dni, a najwolniej […]


Bony na zasiedlenie mało atrakcyjne dla bezrobotnych

Pracodawcy i agencje zatrudnienia kuszą premiami i urzędowymi bonami relokacyjnymi, by ściągnąć ludzi tam, gdzie brakuje rąk do pracy. Jak donosi „Rzeczpospolita”, setki autokarów i busów dowożą pracowników do zakładów przemysłowych i centrów logistycznych na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Niekiedy nawet z odległości 80-90 kilometrów. Od wiosny […]


Nowe Wytyczne MIR ws projektów z obszaru edukacji

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi Wytycznymi MIR ws projektów z obszaru edukacji. 2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Celem dokumentu jest zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych […]