nowy kurs euro PZP 2020


Nowy kurs euro PZP w roku 2020.

Od 01 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy kurs euro PZP do przeliczenia kwot progowych w euro na złotówki. Niektóre dotychczasowe zamówienia krajowe przekroczą więc progi unijne. W dniu 31 października 2019 roku ukazał się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C nr 370)ważny komunikat Komisji Europejskiej nr 2019/C 370/01 określający równowartość progów określonych w […]