Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego – zobacz jakie dziedziny


shutterstock_168422414-1-640x360ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania[1] współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

 1. Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Przedsiębiorstwa i Innowacje oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 2. Efektywność energetyczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Termomodernizacja (budynki i sieci ciepłownicze) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 3. Systemy transportowe – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Transport publiczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 4. Infrastruktura ekologiczna – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Ochrona zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 5. Gospodarka odpadami – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 6. Gospodarka wodno-ściekowa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem i zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 7. Ochrona przyrody – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów II stopnia z dziedziny Ochrona zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 8. Turystyka – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Infrastruktura turystyczna oraz infrastruktura kultury oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura turystyczna w tym kongresowa i targowa / Sport i rekreacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 9. Bezpieczeństwo – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Środowisko oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom / zabezpieczenia przeciwpowodziowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 10. Infrastruktura społeczna
 11. Infrastruktura ochrony zdrowia – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Zdrowie oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
 12. Infrastruktura mieszkalnictwa – dopuszczalna procedura skrócona dla ekspertów I stopnia z dziedziny Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz dla ekspertów II stopnia z dziedziny Infrastruktura mieszkaniowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Więcej:

http://rpo.dolnyslask.pl/nabor-na-kandydatow-na-ekspertow-2/