Formularz zgłoszeniowy


Wypełnij formularz zgłoszeniowy na szkolenie eksperckie.

 

Nazwa szkolenia (wymagane)

Miejsce szkolenia (wymagane)

Termin szkolenia (rok-miesiąc-dzień) (wymagane)

Koszt szkolenia (płatne najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu)

Dane uczestnika - Imię i nazwisko (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Dane płatnika do faktury:

Nazwa płatnika (wymagane)

Adres płatnika (ulica/numer/kod pocztowy/miejscowość )(wymagane)

Nr NIP płatnika (wymagane)

Adres email płatnika (wymagane)

Posiadasz kod promocyjny?

Uwagi

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych (wymagane)
TakNie

Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. TakNie

WARUNKI PŁATNOŚCI/ REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozumiem i akceptuję, że wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym. Formularz zgłoszeniowy - UMOWA dotyczy jednej osoby. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału na adres kontakt@wid.edu.pl nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
2. Zakwalifikowanie uczestników na szkolenie zostanie potwierdzone drogą mailową na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Brak potwierdzenia zakwalifikowania uczestników na szkolenia jest równoznaczne z odmową akceptacji zgłoszenia.
3. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie, w terminie do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza nr 70 1750 0009 0000 0000 3092 6412
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego zorganizowanie.
5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres Organizatora wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej o otrzymaniu informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia (także w przypadku nie powiadomienia organizatora o rezygnacji) Zamawiający zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia na rzecz Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej.


WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (wymagane) TakNie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych jest Wrocławska Inicjatywa Doradcza z siedzibą we Wrocławiu. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.


WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH TakNie
Chcę otrzymywać informację o szkoleniach i innych ofertach Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej , tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach, aktualnych promocjach i atrakcyjnych szkoleniach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest Wrocławska Inicjatywa Doradcza. PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM.


Wyślij zgłoszenie na adres kontakt@wid.edu.pl